Industrins utsläpp i vatten år 2011

Verksamhetsområde

1 000 m3

t/a

Avloppsvatten

Suspenderat
ämne

BOD7   

CODCr     

AOX

Ptot

Ntot    

Olja

Fenol

Massa- och pappersindustri

607 941

14 905

7 657

134 806

 939

157

2 531

Mekanisk skogsindustri

1 373

63

71

312

0

0

3

0,0

Kemiindustri

144 233

1 026

36

1 783

0

10

318

1,4

0,1

Gruv- och dagbrytning

12 327

178

0

354

1

98

Metallframställning

192 717

1 111

0

14

5

1

269

14,6

Metallproduktsindustri

415

15

1

45

0

2

0,2

Textil- och läderindustri

2

2

3

8

0

5

Livsmedelsindustri

3 246

154

3

428

3

126

Fristående kraftverk

20 347

150

1

503

1

23

0,2

0,0

Övriga

139

38

0

181

1

50

Sammanlagt

982 741

17 642

7 772

138 433

944

174

3 425

16

0,1

Verksamhetsområde

t/a

Cr

Fe

Ni

Co

Cu

Zn

As

Cd

Hg

Pb

F

Massa- och pappersindustri

Mekanisk skogsindustri

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,0

Kemiindustri

0,5

241

1,7

1,2

0,2

8,7

0,1

0,025

0,004

0,0

38

Gruv- och dagbrytning

0,0

60

1,0

0,0

0,3

2,7

0,7

0,006

0,002

0,0

6

Metallframställining

1,6

68

1,9

0,0

3,1

4,6

0,4

0,056

0,004

0,4

24

Metallproduktsindustri

0,0

3

0,0

0,0

0,0

0,1

0,000

0,0

0

Textil- och läderindustri

0,0

Livsmedelsindustri

Fristående kraftverk

0,0

2

0,7

0,0

0,8

1,8

0,0

0,001

0,001

0,0

3

Övriga

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,002

0,0

Sammanlagt

2,1

374

5,3

1,2

4,4

18

1,2

0,1

0,011

0,4

71

Massa- och pappersindustri (PRTR)

0,8

2,0

7,0

42

0,6

0,203

0,016

0,4

Sammanlagt

2,9

374

7,3

1,2

11

60

1,8

0,3

0,027

0,8

71

Publicerad 01-03-2012 kl. 0.00, uppdaterad 16-09-2013 kl. 10.19