Gå till innehållet

Naturens mångfald

Naturen utarmas fortfarande

Var tionde art i Finland klassas som hotad. Man har fastställt flera målår för att stoppa utarmningen av Finlands natur men man har alltid varit tvungen att skjuta målen framåt. Nu är målet att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden före år 2020. Det kommer att vara svårt att uppnå det här målet i tid.

Den bygga miljön är den enda livsmiljön där man lyckats stoppa det att allt fler arter blir hotade. På stränderna har den negativa utvecklingen varit allvarligast. Även myr- och åkerarterna är i trångmål.

I en internationell jämförelse av arealen för naturskyddsområden placerade sig Finland nära genomsnittet. Naturskyddsområdena och ödemarksområdena upptar ungefär nio procent av vårt lands areal. Med tanke på målen skulle det vara viktigt att man bättre tog i beaktande tryggandet av den biologiska mångfalden och inte endast på skyddsområdena utan också på områden som är i ekonomiskt bruk.

Nationella indikatorer (på finska)

Regionala indikatorer

 

Publicerad 9.6.2015 kl. 15.19, uppdaterad 1.4.2021 kl. 10.31
Ämne: