Den elektroniska tjänsten för övervakningen av miljöskyddet har tagits i bruk

Ylva logo
 

Det nya YLVA-systemet har tagits i bruk för den elektroniska rapporteringen av miljöskyddet för verksamhetsutövare. Det gamla VAHTI-systemet har upphört. Miljötillstånds-, anmälnings- samt registreringspliktiga verksamhetsutövarna skickar rapporter elektroniskt till adressen:

 

 

YLVA finns till för tillstånds-, anmälnings- och registreringspliktiga kunder enligt miljöskyddslagen samt anmälnings- och registreringspliktiga kunder enligt avfallslagen.

Med den nya tjänsten är det smidigare att rapportera informationen angående användnings- och utsläppsövervakning. Det är möjligt att skapa elektroniska rapporter med formbundna blanketter samt bilagor, som motsvarar kraven i miljötillståndet, beslutet av anmälan eller statsrådsförordningen angående registrering

De som är rapporteringspliktiga till kommunerna kan också skicka övervakningsinformation via den nya tjänsten. Kommunernas miljömyndigheter och NTM-centralerna kontrollerar övervakningsrapporterna. I september 2017 trädde i kraft kommunernas plikt att spara information på miljöskyddets informationstjänst gäller också verksamhetsutövarnas övervakningsinformation.

Det här är YLVAs webbplats och information för både verksamhetsutövare och kommunala miljövårdsmyndigheter kommer att finnas på dessa sidor.

För mer information:

Ylvas kundtjänst: ylva(a)ely-keskus.fi

konsultativ tjänsteman Juha Lahtela, miljöministeriet, tel. 0295 250 371, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 5.1.2018 kl. 9.24, uppdaterad 21.1.2019 kl. 12.19
Utgivare: