Gå till innehållet

Elektronisk rapportering för verksamhetsutövare

Miljötillstånds-, anmälnings- samt registreringspliktiga verksamhetsutövare skickar rapporterna elektroniskt:

Vi rekommenderar att du använder Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Uppgifter som är tillgängliga i offentliga källor kan inte vara sekretessbelagda, därför rapporteras sekretessbelagda uppgifter inte i YLVA. Sekretessbelagd information överförs till myndigheterna via ärendehanteringssystemet USPA. Verksamhetsrelaterade utsläpps- och kontrolluppgifter samt miljökvalitetsuppgifter är inte sekretessbelagda enligt Miljöskyddslag (527/2014) 210 §.

Anvisningar för verksamhetsutövare och konsulter

För mer information:

  • ylva(at)ely-keskus.fi
Publicerad 5.1.2018 kl. 12.55, uppdaterad 20.5.2020 kl. 14.50
Utgivare: