Gå till innehållet

YLVA för kommunerna

Enligt miljöskyddslagen skall kommunerna registrera följande information i datasystemet fr.o.m. 1.9.2017:

  • beslut som fattats av den kommunala miljövårdsmyndigheten om tillstånds- och tillsynsuppgifter
  • uppgifter om beslut som till följd av överklagande meddelats av Vasa förvaltningsdomstol och högsta förvaltningsdomstolen,
  • uppgifter baserade på registreringsanmälningar till den kommunala miljövårdsmyndigheten om registreringspliktiga verksamheter,
  • uppföljnings- och kontrolluppgifter och andra motsvarande uppgifter om miljötillståndspliktig och registreringspliktig verksamhet som omfattas av den kommunala miljövårdsmyndighetens tillsynsansvar och som verksamhetsutövaren är skyldig att lämna tillsynsmyndigheten.
  •  

Inloggning

YLVA finns ännu endast på finska, men verksamhetsutövarna kan rapportera på svenska i regionsförvaltningens e-tjänst. Verksamhetsutövarna rapporterar tillsyns- och övervakningsuppgifter i regionsförvaltningens e-tjänst https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/. Kommunernas övervakare använder YLVA-datasystemet: 

Instruktioner - uppdateras senare (Ylva har en ny layout)

Bilderna kan se annorlunda ut i Ylva p.g.a. att datasystemet utvecklas hela tiden och instruktionerna uppdateras senare.

U-nummer

Kommunerna behöver ett U-nummer. Varje övervakare behöver ett eget personligt U-nummer. Samma personliga U-nummer anväds för alla kommuner som personen övervakar. U-numret är i kraft tillsvidare. Om U-numret inte har använts på ett år skickar NTM-centralernas utvecklings- och förvaltningscentret (UF-centret) e-post till U-numrets ägare för att utreda behovet av U-numret. En kommun kan anhålla om flera U-nummer.

Om man har ett U-nummer för annat bruk kan rätten till att använda YLVA-datasystemet fås under samma U-nummer. Förändringar gällande U-numret görs också på blanketten nedanför (också då U-numrets innehavare byter från en kommun till en annan). Valtori skickar U-numret per e-post åt U-numrets nya ägare. Om användaren behöver ett nytt lösenord begärs det från Valtori: kehaelyte.asiakastuki(a)valtori.fi.

Den ifyllda blanketten skickas till: ylva(a)ely-keskus.fi

 

Publicerad 9.1.2018 kl. 10.07, uppdaterad 2.11.2020 kl. 12.49
Utgivare: