Gå till innehållet

Klimatet och luften

I avsnittet Klimatet och luften beskriver vi de viktigaste aktörerna inom förebyggande av och anpassning till klimatförändringarna, samt vidtagna åtgärder och hur de följs upp. Mer information om effekterna och klimatarbetet finns i Klimatguiden. I avsnittet behandlas förutom klimatet även luftvården och skyddet av ozonskiktet i Finland.

Pressmeddelanden och nyheter

Växthusutsläppen från Finlands kommuner sektorsvis åren 2005–2018

Kommunernas klimatutsläpp ökade med en knapp procent år 2018

17.6.2020
På längre sikt har klimatutsläppen minskat i nästan alla kommuner i Finland. Under granskningsperioden 2005–2018 har den genomsnittliga ändringen varit -15 procent. Kommuners utsläpp har minskat på ett betydande sätt eftersom oljeuppvärmning har ersatts med andra uppvärmningssätt, andelen naturgas och olja har minskat i produktionen av fjärrvärme och mer vindkraftverk har byggts. Också elektricitetens utsläpp har minskat under denna granskningsperiod som följd av renare elproduktionsmetoder.
Allt SYKEs aktuellt
Allt miljöministeriets aktuellt
Publicerad 16.9.2013 kl. 16.11, uppdaterad 18.6.2019 kl. 14.37
Utgivare: