Klimatet och luften

I avsnittet Klimatet och luften beskriver vi de viktigaste aktörerna inom förebyggande av och anpassning till klimatförändringarna, samt vidtagna åtgärder och hur de följs upp. Mer information om effekterna och klimatarbetet finns i Klimatguiden. I avsnittet behandlas förutom klimatet även luftvården och skyddet av ozonskiktet i Finland.

Aktuellt

IPCC:s rapport: Mänsklig verksamhet har lett till aldrig tidigare skådade förändringar i vårt klimat (ym.fi)

Pressmeddelande 9.8.2021 Miljöministeriet och Meteorologiska institutet
Växthusgasutsläppen orsakade av mänsklig verksamhet har redan medfört betydande förändringar i klimatet. I en rapport som publiceras den 9 augusti 2021 konstaterar FN:s mellanstatliga panel för klimatförändringar IPCC att sannolikheten för flera skadliga väderfenomen har ökat. Många förändringar som gäller haven och fastlandsisarna är redan nu oåterkalleliga eller återhämtar sig långsamt. Hur omfattande de kommande förändringarna är beror på hur utsläppen av växthusgaser, särskilt koldioxid, utvecklas i framtiden.

Finlands miljöcentral - pressmeddelanden och nyheter

Kommunernas klimatutsläpp minskade med 7,4 procent år 2020

16-08-2021
Enligt Finlands miljöcentral SYKEs beräkningar utifrån preliminära uppgifter har kommunernas sammanlagda klimatutsläpp minskat med 7,4 procent år 2020 jämfört med det föregående året.
Allt SYKEs aktuellt
Publicerad 16-09-2013 kl. 16.11, uppdaterad 21-10-2020 kl. 7.42
Utgivare: