Ilmasto_ajankohtaista_nosto_ym_sv

IPCC:s rapport: Mänsklig verksamhet har lett till aldrig tidigare skådade förändringar i vårt klimat (ym.fi)

Pressmeddelande 9.8.2021 Miljöministeriet och Meteorologiska institutet
Växthusgasutsläppen orsakade av mänsklig verksamhet har redan medfört betydande förändringar i klimatet. I en rapport som publiceras den 9 augusti 2021 konstaterar FN:s mellanstatliga panel för klimatförändringar IPCC att sannolikheten för flera skadliga väderfenomen har ökat. Många förändringar som gäller haven och fastlandsisarna är redan nu oåterkalleliga eller återhämtar sig långsamt. Hur omfattande de kommande förändringarna är beror på hur utsläppen av växthusgaser, särskilt koldioxid, utvecklas i framtiden.

Publicerad 09-08-2021 kl. 15.29, uppdaterad 09-08-2021 kl. 15.29