Luftföroreningar i Finland

I Finland är luftkvaliteten i medeltal god och de lokala effekterna av luftföroreningar är små. Under svåra väderförhållanden vinter och vår kan halterna i städerna stiga till samma nivå som i städer av motsvarande storlek i Mellaneuropa.

New York City horisontti, bild SYKE/Timo Assmuth
© Bild: SYKE/Timo Assmuth

Tack vare luftskyddet har luftkvaliteten hos oss förbättrats betydligt under de senaste årtiondena. Det förekommer fortfarande utsläpp från energiproduktionen, industrin och trafiken, särskilt inom städerna. Det kommer också föroreningar längre ifrån till Finland, exempelvis rök från skogsbränder.

De globala effekterna av luftföroreningarna är att klimatförändringen förstärks, ozonskiktet uttunnas och miljön kemikaliseras. Lokala effekter är exempelvis att jordmånen och vattnen försuras och ozonhalterna i den undre atmosfären ökar. Utsläppen kan också skada människans hälsa och närmiljö, exempelvis reagerar människor med sjukdomar i andningsvägarna lättast på gatudamm och på bilarnas avgaser.

Luftkvaliteten följs upp på tiotals mätplatser på olika håll i Finland. Den kunskap i realtid som produceras av kommunerna, industrin och Meteorologiska institutet finns på nätet på Luftkvalitetsportalen (Ilmanlaatuportaali).

SYKE ansvarar för rapporteringen av luftföroreningar, med undantag av växthusgasutsläpp. Uppgifter om utsläpp och beräkningsmetoder samt om forskning och expertarbete som anknyter till temat finns på SYKEs webbplats.

Publicerad 29-06-2016 kl. 15.32, uppdaterad 29-06-2016 kl. 15.26