Konsumtion och produktion

Avsnittet ger information om miljöpåverkan av konsumtion och produktion samt medel för att hantera dem. Kunskap produceras specifikt för operatörer och myndigheter.

Pressmeddelanden och nyheter RSS

Arbetsgrupp: Sortering och separat insamling av avfall bör börja gälla betydligt fler fastigheter

16.9.2019
Den arbetsgrupp som behandlat frågor som rör revideringen av avfallslagen föreslår att den separata insamlingen av bioavfall och förpackningsavfall (plast-, kartong-, metall- och glasförpackningar) ska utvidgas i samtliga tätorter så att den börjar omfatta fastigheter med fem eller flera lägenheter. I tätorter med över 10 000 invånare ska den separata insamlingen av bioavfall enligt planerna utvidgas till alla fastigheter. Separat insamling bör på motsvarande sätt också ordnas i affärs- och före
Allt SYKEs aktuellt
Allt miljöministeriets aktuellt
Publicerad 14.9.2013 kl. 22.47, uppdaterad 18.6.2019 kl. 14.42