Gå till innehållet

Konsumtion och produktion

Avsnittet ger information om miljöpåverkan av konsumtion och produktion samt medel för att hantera dem. Kunskap produceras specifikt för operatörer och myndigheter.

Pressmeddelanden och nyheter RSS

Samråd om ett utkast till Finlands första havsplan – målet är att kombinera god miljöstatus i den marina miljön och olika användningsområden

18.5.2020
Det utarbetas för första gången en omfattande havsplan för Finlands havsområde. I planen anvisas på översiktlig nivå områden som potentiellt lämpar sig för olika användningsändamål, till exempel fiske, vattenbruk, rekreation, turism och sjöfart. Målet är att samordna olika branschers behov och på så sätt förbättra dels förutsättningarna att idka marina näringar, dels den marina miljöns tillstånd.
Allt SYKEs aktuellt
Allt miljöministeriets aktuellt
Publicerad 14.9.2013 kl. 22.47, uppdaterad 18.6.2019 kl. 14.42