Avfallsplaneringen i Södra och Västra Finland

Avfallsplanen framskrider

Avfallsplanen i Södra och Västra Finland framskrider. Utifrån den halvtidsöversyn som blev färdig sommaren 2014 ser det ut som om placeringen av samhällsavfall på soptippar minskar och energiutvinningen ökar. Alla prioritetsspecifika mål i avfallsplanerna har framskridit delvis. De största framstegen har gjorts i fråga om bioavfall och slam som i allt större grad kan utnyttjas. Områden som bör utvecklas inom den närmaste tiden är återvinning, materialeffektivitet inom byggande samt utnyttjande av aska och slagg.

I den första halvtidsöversynen finns mer information om hur avfallsplanen realiseras och vilken effekt den har. En överblick av avfall som avfattades vid samma tidpunkt beskriver kortfattat aktuella teman inom avfallshanteringen. Via länkarna kan du bekanta dig med publikationerna.

Avfallsplanen centrala mål

  • materialeffektivitet
  • utnyttjande
  • planenlighet

Utvecklingsarbetet inom avfallshanteringen utförs under samarbete i ett vidsträckt område i Södra, Västra och Mellersta Finland. I Södra och Västra Finland finns för tillfället två separata planer som i fortsättningen drivs framåt tillsammans. Utvecklingsbehoven i regionerna har framförts i avfallsplanen för Södra och Västra Finland (2009) och i avfallsplanen för Mellersta Finland (2009). Båda planerna syftar till att minska mängden avfall, skapa bättre återvinning och främja planenlig avfallshantering.

De nuvarande regionala avfallsplanerna har utarbetats interaktivt med invånarna, myndigheterna och olika intressegrupper. Målet har varit att hitta centrala metoder, som kan tillämpas för att utveckla avfallshanteringen

Södra och Västra Finlands avfallsområde

Publicerad 14-10-2014 kl. 14.32, uppdaterad 14-10-2014 kl. 14.41