Producentansvar för däck

Producentansvar för kasserade däck gäller däck till motordrivna anordningar som är avsedda för färd på marken (gäller inte däck till flygplan). Producentansvaret omfattar däck till person-, paket- och lastbilar, mopeder, skotrar, motorcyklar, terränghjulingar och mopedbilar. Dessutom gäller producentansvaret andra körbara eller dragna anordningar som är jämförbara med fordon eller däck till andra anordningar eller arbetsmaskiner som färdas på land. Exempel på sådana är däck till husvagnar, släpvagnar eller däck till körbara arbetsmaskiner (gäller inte cykeldäck eller däck till cykelvagnar, skjutbara gräsklippare, skottkärror, golfvagnar, rullatorer eller rullstolar). Med däck avses både nya och använda däck och regummerade däck som släppts ut på marknaden. Producentansvaret omfattar endast däck till fordon eller anordningar och det gäller inte fälgar.

Med däckproducent avses den som tillverkar, importerar eller regummerar däck till de ovannämnda fordonen och anordningarna. Dessutom gäller producentansvaret den som importerar däckförsedda fordon eller anordningar.

Producentansvar för däck grundar sig på avfallslagen (646/2011) och statsrådets förordning om separat insamling och återvinning av kasserade däck (527/2013).

Fullgörande av producentansvar

Företaget ska ta hand om producentansvaret på något av följande sätt:

  • Genom att bli medlem i en producentsammanslutning. Då överförs producentansvaret till producentsammanslutningen som sköter de lagstadgade producentansvarsskyldigheterna såsom bildning av ett insamlingsnätverk för kasserade däck. För de flesta företag är detta det enklaste sättet. I Finland finns en godkänd producentsammanslutning för kasserade däck, Finsk Däckåtervinning Ab, länk i högra spalten.
  • Genom att ordna avfallshanteringen själv, på egen bekostnad, för de däck som producenten släppt ut på marknaden och ta hand om de andra lagstadgade producentansvarsskyldigheterna och genom att lämna in en ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret till NTM-centralen i Birkaland. Ansökningsblanketten finns bakom länken i högra kanten, ”Ansökan till producentregistret”).
  • Genom att bilda en producentsammanslutning tillsammans med andra producenter (se länk i vänstra spalten, ”Bildande av producentsammanslutning”).

Inlämnande av uppföljningsuppgifter

Producenter och producentsammanslutningar för däck ska lämna in uppföljningsuppgifter för föregående år till NTM-centralen i Birkaland senast den 30 april. Rapporteringsblanketten finns bakom länken ” Inlämnande av uppföljningsuppgifter”.

Publicerad 16-09-2019 kl. 14.23, uppdaterad 17-09-2019 kl. 14.17