Producentansvar för elektriska och elektroniska produkter

Producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (EE-apparater) gäller producenten som tillverkar och importerar elektriska och elektroniska produkter och sådana försäljare som säljer produkter under eget varumärke. Producentansvaret omfattar nästan alla EE-apparater avsedda för konsumenter och professionella användare. Producentansvaret stöder sig på avfallslagen (646/2011) och statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (519/2014). I förordningens bilaga 2 listas kategorierna av elektriska och elektroniska produkter som omfattas av denna förordning samt exempel på produkter som hör till dessa kategorier.

Statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, bilaga 2

Fullgörande av producentansvaret

Om företagets produktsortiment innehåller EE-apparater avsedda för konsumenter (B-to-C) är företagets producentansvarsskyldigheter så omfattande att det lönar sig att ansluta sig som medlem i en producentsammanslutning. EE-apparater som är avsedda för konsumentbruk är alla sådana produkter som används eller kan användas i hushåll oavsett om de säljs till konsumenter eller till företag.

I Finland finns det fem godkända producentsammanslutningar för elektriska och elektroniska produkter: ERP Finland ry och SER-Tuottajayhteisö ry samt SELT ry, ICT-Tuottajaosuuskunta ty och Flip ry som kan kontaktas genom Elker Oy. Länkar till producentsammanslutningarnas webbsidor finns på sidans högerkant.

Om företagets produktsortiment innehåller EE -apparater avsedda endast för professionella användare (B-to-B), kan producenten antingen ansluta sig till en godkänd producentsammanslutning eller lämna in en ansökan till producentregistret vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland och själv ordna avfallshantering, återvinning och återanvändning för de elektriska och elektroniska produkter som företaget har tillverkat eller släppt ut på marknaden. Ansökningsblanketten till producentregistret finns bakom länken ”Ansökan till producentregistret” på sidans högerkant.

Producentansvaret kan också skötas genom att bilda en producentsammanslutning tillsammans med andra producenter av elektriska och elektroniska produkter. För mer information se länken ”Bildande av producentsammanslutning” på sidans vänsterspalt.

Förändringar i producentansvaret för elapparater

På hösten 2018 infördes en lagändring om producentansvar för EE-apparater. Från och med den 15 augusti 2018 omfattas samtliga elektriska och elektroniska produkter av ett öppet tillämpningsområde (open scope) och detta innebär att alla elektriska eller elektroniska produkter enligt definitionen omfattas av producentansvaret om inga undantag har föreskrivits. Antalet kategorier för elektriska och elektroniska produkter minskades från 10 kategorier till 6 kategorier. Även om övergångstidpunkten är den 15 augusti 2018 rapporteras år 2018 enligt de gamla 10 kategorierna och år 2019 rapporteras enligt de nya 6 kategorierna.

Inlämnande av uppföljningsuppgifter

Producenter av elektriska och elektroniska produkter ska anmäla uppföljningsuppgifter för föregående år till NTM-centralen i Birkaland senast den 30 april. Om producenten har anslutit sig till en producentsammanslutning behöver producenten inte rapportera sina uppföljningsuppgifter till NTM-centralen utan producentsammanslutningen tar hand om rapportering å sina medlemmars vägnar.

Rapporteringsblanketten finns bakom länken ”Inlämnande av uppföljningsuppgifter”.

Vanliga frågor

Var ligger min närmaste miljöstation för EE -avfall?

Hitta din närmaste miljöstation via Kierrätys.info -karttjänst som upprätthålls av Suomen Kiertovoima ry (kierratys.info, se länken på sidans högerkant).

Gäller producentansvaret även företagsprodukter?

Producentansvaret gäller både konsumentprodukter och företagsprodukter.

Kan företag lämna EE -avfall på miljöstationen?

Enligt överenskommelse. Företag kan lämna sådana kasserade elektriska och elektroniska apparater på miljöstationen vars antal och kvalitet motsvarar konsumentprodukter, t.ex. ett par kaggebryggare och mikrovågsugnar eller datorer.

Vem är tillsynsmyndigheten för RoHS-lagen?

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes, se länken på sidans högerkant.

Publicerad 19-01-2017 kl. 13.21, uppdaterad 21-11-2019 kl. 14.59