Förpackningar och producentansvar

Producentansvaret gäller de företag som förpackar produkter eller importerar förpackade produkter och har en omsättning på minst en miljon euro. Nästan alla produkter som har importerats till den finländska marknaden eller till företagets eget bruk eller som har släppts ut på den finska marknaden innehåller en förpackning som omfattas av producentansvar. Producentansvar för förpackningar grundar sig på avfallslagen (646/2011) och statsrådets förordning om förpackningar och förpackningsavfall (518/2014).

Fullgörande av producentansvaret

Ett företag kan ta hand om sitt producentansvar antingen genom att ansluta sig till en producentsammanslutning eller lämna in en ansökan till producentregistret vid NTM-centralen i Birkaland. Genom att bli medlem i en producentsammanslutning överför företaget sina skyldigheter som producent till producentsammanslutningen. När producenten lämnar in en ansökan till producentregistret (länken finns i sidans högra kant) ska producenten ta reda ut på hur den på egen bekostnad ordnar avfallshanteringen av produkter som den har släppts ut på marknaden och uppfyller återvinningskraven (se tabell nedan). När det gäller dryckesförpackningar kan ett företag ta hand om producentansvaret genom att ansluta sig till ett pantbaserat retursystem för dryckesförpackningar.

I Finland finns fem godkända producentsammanslutningar för förpackningar som har ett gemensamt servicebolag, Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab. Länkarna till producentsammanslutningar och Rinki finns i högerkanten. Man ansluter sig till en producentsammanslutning för förpackningar via Rinki.

Företaget kan också ta hand om sitt producentansvar genom att bilda en producentsammanslutning tillsammans med andra förpackningsproducenter. För mer information klicka på länken i vänstra spalten: ” Bildande av producentsammanslutning”.

Återvinningskrav

Producenten ansvarar för att förpackningsmaterialet som har släppts ut på marknaden återvinns enligt statsrådets förordning (518/2014) på följande sätt:

Förpackningsmaterial Återvinningskrav tr.o.m. 2016 Återvinningskrav fr.o.m.2020
Fiber (papp, kartong, papper) 80 % 80 %
Glas 27 % 40 %
Metall 75 % 80 %
Plast 16 % 22 %
Trä 17 % 17 %

Inlämnande av uppföljningsuppgifter

Producenter och producentsammanslutningar för förpackningar ska lämna in uppföljningsuppgifter för föregående år till NTM-centralen i Birkaland senast den 30 september. Om producenten har anslutit sig till en producentsammanslutning behöver producenten inte rapportera uppgifterna till NTM-centralen utan producentsammanslutningen tar hand om rapportering å sina medlemmars vägnar. Rapporteringsblanketten finns bakom länken ”Inlämnande av uppföljningsuppgifter”.

Vanliga frågor

Vad är en förpackning?

En produkt ska anses vara en förpackning om produkten är avsedd för att förvara, omsluta eller skydda ett ämne, såsom lådor av plast och papp, påsar, emballage och filmer, stoppningsmaterial (t.ex. polystyren och skumplast), transportlådor, lastpallar, stål- och plastband för bandning av lastpallar, tunnor osv. Även återanvändbara lådor, flaskor, rullpallar, lastpallar osv. anses vara förpackningar.

Vad är skillnaden mellan återvinning och materialåtervinning?

Återvinning omfattar materialåtervinning och förbränning av avfall. Materialåtervinning betyder att avfall används som råmaterial, t.ex. insamlat plastavfall används för att tillverka plastpåsar.

Publicerad 16-09-2019 kl. 14.36, uppdaterad 20-04-2020 kl. 9.47