Inlämnande av uppföljningsuppgifter

Producenter och producentsammanslutningar ska årligen lämna in uppföljningsuppgifter till NTM-centralen i Birkaland. De uppgifter som ska lämnas in gäller mängden produkter som levererats till marknaden samt återvinning, utnyttjande och annan hantering av avfall som de orsakat. Utöver uppföljningsuppgifter ska producenter och producentsammanslutningar dessutom lämna in de uppgifter om beslut av producentsammanslutningar som ska rapporteras till myndigheter. Producentsammanslutningen lämnar in uppföljningsuppgifterna för sina medlemmar. En avgift (Statsrådets förordning 1272/2020) tas ut för behandlingen och granskningen av uppgifterna.

Tidsfrist för inlämning

  • Dryckesförpackningar 31.3.
  • Skrotfordon 30.4.
  • Ackumulatorer och batterier 30.4.
  • Papper 30.4.
  • El- och elektronikapparater 30.4.
  • Däck 30.4.
  • Förpackningar 30.9.

Blanketter och anvisningar

Rapporteringsblanketter för uppföljningsuppgifter finns i Regionförvaltningens e-tjänst. Allmänna ifyllningsanvisningar för blanketter finns i nedre kanten av den här sidan samt separata anvisningar för varje producentansvarsområde. Anvisningar om hur Regionförvaltningens e-tjänst kan användas finns på sidan Elektronisk rapportering för verksamhetsutövare. De allmänna anvisningarna som finns på webbplatsen gäller också producentregistret TURRE.

 

Ifyllningsanvisningar

Publicerad 11-03-2014 kl. 15.24, uppdaterad 04-02-2021 kl. 11.29