Inlämnande av uppföljningsuppgifter

Producenter och producentsammanslutningar ska årligen lämna in uppföljningsuppgifter till NTM-centralen i Birkaland. De uppgifter som ska lämnas in gäller mängden produkter som levererats till marknaden samt återvinning, utnyttjande och annan hantering av avfall som de orsakat. Utöver uppföljningsuppgifter ska producenter och producentsammanslutningar dessutom lämna in de uppgifter om beslut av producentsammanslutningar som ska rapporteras till myndigheter.

Producentsammanslutningen lämnar in uppföljningsuppgifterna för sina medlemmar. En avgift (Statsrådets förordning 1372/2018) tas ut för behandlingen och granskningen av uppgifterna.

Inlämnande av uppgifter

Producentansvarets elektroniska datasystem förnyas på grund av direktivförändringarna. Ändringarna gäller också elektroniska blanketter för uppföljningsuppgifter och inlämning av uppgifter.

På grund av reformarbetet kan producenter och producentsammanslutningar inte lämna in uppföljningsuppgifter för år 2019 genast i början av år 2020. De gamla blanketterna är inte längre tillgängliga och de nya blanketterna tas i bruk uppskattningsvis från och med 1.3.2020. När nya blanketter har införts, informeras om detta på miljöförvaltningens webbsidor www.miljo.fi/producentansvar och på e-tjänsten suomi.fi.

De årliga tidsfristerna finns i tabellen nedan.

Produc entansvarsområde Årlig tidsfrist för inlämning
Ackumulatorer och batterier    31.3.
Dryckesförpackningar    31.3.
Returpapper    30.4.
Däck    30.4.
El- och elektronikapparater    30.4.
Skrotfordon    30.6.
Förpackningar    30.9.

 

 

Publicerad 11.3.2014 kl. 15.24, uppdaterad 16.12.2019 kl. 10.39