Retursystem för dryckesförpackningar

På dryckesförpackningar uppbärs skatt. Skatt uppbärs dock inte på förpackningar som omfattas av ett pantbaserat retursystem, kan fyllas på nytt eller användas som råmaterial.

Den som förpackar eller importerar drycker kan befrias från skatten på dryckesförpackningar, antingen genom att ansluta sig till ett godkänt, fungerande retursystem eller genom att själv ordna ett retursystem. Godkända retursystem som antar nya medlemmar är för tillfället Suomen Palautuspakkaus, Palpa Lasi och Föreningen Ekoflaska rf. (Ekopulloyhdistys ry). Upprätthållarna av retursystemen ger information om hur man ansluter sig till systemet (se länkarna i högra spalten).

För att befrias från skatt ska de som upprätthåller retursystemen lämna in en anmälan till NTM-centralen i Birkaland för godkännande i producentregistret. Anmälningsblanketten finns under länken ”Ansökan till producentregistret”. För beslutet om godkännande i retursystemet uppbärs en avgift (Statsrådets förordning 1372/2018).

Retursystemen för dryckesförpackningar regleras av avfallslagen (646/2011) och statsrådets förordning om retursystem för vissa dryckesförpackningar (526/2013). Beskattningen regleras av lagen om accis på vissa dryckesförpackningar (1037/2004).

Målen för dryckesförpackningarnas återanvändning och återvinning samt panter

Målet är att av de återanvändbara dryckesförpackningarna ska 90 % återlämnas och fyllas på nytt, av metallförpackningarna ska 90 % återlämnas och av dryckesförpackningar som går att återanvända en gång ska 80 % återlämnas. För att målen ska nås ska dryckesförpackningarna beläggas med pant. I godtagbara retursystem ska dryckesförpackningarnas pant vara minst:

  • 0,15 euro för metallburkar
  • 0,20 euro för plastförpackningar som rymmer mer än 0,35 liter men mindre än 1 liter
  • 0,40 euro för plastförpackningar som rymmer minst 1 liter
  • 0,10 euro för övriga dryckesförpackningar.

Beskattning av dryckesförpackningar

Det är tullen som ansvarar för skatten på dryckesförpackningar.

NTM-centralen i Birkaland ger ett utdrag ur producentregistret åt upprätthållaren av ett fungerande retursystem, som ger det till den skattskyldiga. Med utdraget kan den skattskyldiga för tullen intyga att de dryckesförpackningar som används ingår i ett godkänt retursystem. Om förändringar sker i retursystemet måste man anmäla det utan dröjsmål. Om förändringarna leder till förändrad beskattning tillämpas det i följande kalendermånads beskattning.

Rapportering

Upprätthållare av retursystemet skall leverera uppföljningsuppgifter till NTM-centralen i Birkaland före den 31.3. Blankett för rapporten finns under länken "Inlämnande av uppföljningsavgifter".

Vanliga frågor

Om vi är verksamma på Åland?
Ålands landskapsregering har ett motsvarande system som man ska kontakta. Godkännande av NTM-centralen i Birkaland omfattar inte Åland. Mera information om lagstiftningen och förfarandena som gäller retursystem för dryckesförpackningar på Åland, se länken i högra spalten.

Räcker det om dryckesförpackningen hör till något annat lands retursystem?
Nej. Den som upprätthåller retursystemet måste visa att systemet också uppfyller de krav som Finlands lag ställer, och dessutom rapportera varje år.

Är det tillräckligt om tullen får ett utdrag ur producentregistret?
Nej. Vid behov ska den skattskyldiga förutom utdraget kunna påvisa att en viss förpackning hör till ett godkänt retursystem med hjälp av en EAN-kod eller en annan specificerad kod på förpackningen.

 

Publicerad 12-03-2014 kl. 8.48, uppdaterad 18-03-2021 kl. 15.48