Producentansvar för skrotfordon

Producentansvaret gäller bilar, paketbilar och andra liknande fordon. Producenter är fordonstillverkare, professionella importörer och de som för in fordonen i landet i den inhemska användarens namn. Producentansvar för fordon grundar sig på avfallslagen (646/2011) och statsrådets förordning om skrotfordon och om begränsning av användningen av farliga ämnen i fordon (123/2015).

Fullgörande av producentansvaret

Genom att ansluta sig till en producentsammanslutning kan producenten ta hand om sitt producentansvar för skrotfordon. Då övergår producentansvaret från producenten till en producentsammanslutning som sköter de lagstadgade producentansvarsskyldigheterna. För de flesta företag är detta det enklaste sättet att fullgöra sina skyldigheter. Producentsammanslutningar är sådana sammanslutningar som har bildats på initiativ av producenterna själva och som kontrolleras av dem. I Finland finns en godkänd producentsammanslutning för skrotfordon, Finlands Bilåtervinning Ab. Länken finns i högerkanten.

Ett företag kan också ta hand om sitt producentansvar för skorfordon genom att lämna in en ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret till NTM-centralen i Birkaland. Då ska producenten organisera ett riksomfattande insamlingsnätverk för uttjänta fordon (minst 200 mottagningsplatser) och ordna avfallshanteringen av skrotfordon på egen bekostnad. Ansökningsblanketten och ifyllningsanvisningar för blanketten finns bakom länken ”Ansökan till producentregistret” i högerkanten .

Man kan också fullgöra sina producentansvarsskyldigheter genom att bilda en procentsammanslutning i samarbete med andra bilproducenter. Mer information finns bakom länken ”Bildande av producentsammanslutning” till vänster på sidan.

Insamlingsnätverk för skrotfordon

Fordonets sista ägare är skyldig att föra skrotfordonet till den officiella mottagningsplatsen som organiseras av producenten eller producentsammanslutningarna. En lista över mottagningsplatser finns på Finlands Bilåtervinning Ab:s webbsida. I den officiella mottagningsplatsen får man ett skrotningsintyg för att fordonet ska kunna avregistreras slutligt.

Inlämnande av uppföljningsuppgifter

Fordonsproducenter och producentsammanslutningar ska lämna in uppföljningsuppgifter för föregående år till NTM-centralen i Birkaland senast den 30 april. Rapporteringsblanketten finns bakom länken ” Inlämnande av uppföljningsuppgifter”.

Vanliga frågor

Gäller producentansvaret den som importerar bil som privatperson?

Producentansvaret gäller inte en privatperson som importerar bil för eget bruk. Producentansvaret gäller den som yrkesmässigt importerar bilar.

Publicerad 21-03-2019 kl. 12.00, uppdaterad 10-05-2019 kl. 8.57