EMAS-register

LogoEmas.jpgEn del av EMAS-organisationerna har publicerat sina miljöredovisningar i elektronisk form (länken vid anläggningens namn leder till organisationens webtjänst).

EMAS-organisationernas miljöredovisningar kan fås direkt från organisationerna och man kan även bekanta sig med dem i Finlands miljöcentrals bibliotek.

Nummer Registrering Organisation
FI-000039 19.07.2001

Teollisuuden Voima Oy, Eurajoki

27160 OLKILUOTO
tel. 02 83811
fax. 02 8381 5609
e-mail. fornamn.efternamn@tvo.fi (merja levy)

Branschindelning NACE: 35.11

FI-000054 23.10.2007

Sappi Finland Operations Oy, Kirkniemen tehdas, Lojo

08800 Lojo
tel. 01046 42999
fax. 01046 42411
e-mail.
fornamn.efternamn@sappi.com (jenni kukkonen)

Branschindelning NACE: 17.12

FI-000058

19.5.2011

UPM-Kymmene Corporation, Helsinki, Finland

Alvar Aaltos gata 1,
PB 380                    
00101 Helsingfors
tel. 020415111
fax.+358204150707
e-mail. fornamn.efternamn@upm.com (ilona suuriniemi)

Branschindelning NACE: 17.1

Registrerade anläggningar:

 • UPM GmbH Werk Augsburg, Tyskland
 • UPM (China) Co., Ltd, Changshu,Kina
 • UPM Ettringen, Tyskland
 • UPM Fray Bentos, Uruguay
 • UPM Hürth, Tyskland
 • UPM-Kymmene  Jokilaakson tehtaat, Jämsänkoski,Finland
 • UPM-Kymmene Kaukas, Lappeenranta, Finland
 • UPM-Kymmene  Kymi, Kouvola, Finland
 • Nordland Papier GmbH, Dörpen, Tyskland
 • UPM-Kymmene  Pietarsaari, Finland
 • UPM Plattling, Tyskland
 • UPM-Kymmene  Rauma, Finland
 • UPM GmbH Werk Schongau, Tyskland
 • UPM-Kymmene Austria GmbH,  Steyrermühl, Österrike
 • UPM-Kymmene Tervasaari, Valkeakoski, Finland

FI-000059

21.9.2015

Eckes-Granini Finland Oy Ab, Åbo

Pansiovägen 47 b,
PB 411
20101 Åbo

tel. 020 720 7300
e-mail. fornamn.efternamn@eckes-granini.com (pauliina tuloisela)

Branschindelning NACE: 11.07

FI-000060

30.3.2022

Europeiska kemikaliemyndigheten, Helsingfors

Telakkakatu 6
PL400
00121 Helsinki

tel: 09 686 180
e-mail.
fornamn.efternamn@echa.europa.eu (john wickham)

Branschindelning NACE: 99.00

FI-000061 16.6.2022

Eco Scandic Oy

Harkkoraudantie 10
00700 Helsingfors

tel:  020 751 4700
e-mail
fornamn.efternamn@ecoscandic.fi
(georg bitarichvili)

Branschindelning NACE: 38

 

 

Publicerad 16-09-2013 kl. 10.52, uppdaterad 16-06-2022 kl. 11.14
Ämne: