Nya distributionsstationer för bränslen börjar omfattas av miljöskyddskravNya distributionsstationer för bränslen börjar omfattas av miljöskyddskrav

Pressmeddelande 07-05-2020 kl. 14.13

Statsrådet har utfärdat en ny förordning om miljöskyddskrav för distributionsstationer för flytande bränslen. Den nya förordningen har utvidgats så att den också gäller de distributionsstationer inom flyg- och spårtrafiken där bränslet förs över till fordonets bränsletank direkt från mätaren.

Tillämpningsområdet omfattar också distributionsstationer vid bil- och arbetsmaskinsdepåer samt sådan bränsledistribution på arbetsplatser som pågår i minst 12 månader. Förordningen gäller inte bränsledistribution på jordbruk.

Miljöskyddskraven i förordningen har hållits nästan oförändrade, med undantag för små preciseringar. Nivån på miljöskyddskraven för de distributionsstationer som börjar omfattas av förordningen förenhetligas och stärks, eftersom distributionsstationerna omfattas av krav på skydd av mark och grundvatten.

Den nya förordningen ersätter den tidigare förordningen 444/2010. Den nya förordningen bygger på den ändring av miljöskyddslagen som gjordes 2017 (437/2017) och genom vilken registreringsförfarandet också började gälla annan bränsledistribution än distribution för motordrivna fordon och farkoster.

Distributionsstationerna för flytande bränslen ska göra en registreringsanmälan om verksamheten och lämna in den till den kommunala miljövårdsmyndigheten. I viktiga grundvattenområden förutsätts det fortsättningsvis miljötillstånd för verksamheten vid distributionsstationer.

Den nya förordningen träder i kraft den 18 maj 2020. I förordningen föreskrivs om övergångsperioder för vissa befintliga distributionsstationer.

Mer information:

Sini Pietilä, regeringssekreterare, tfn 0295 250 366, sini.pietila@ym.fi


Utgivare: