Datasystem för den byggda miljön

Datasystemen för den byggda miljön utvecklas och upprätthålls som stöd för styrning av områdesanvändningen, planering av markanvändningen, deltagande, uppföljning och forskning. Målet är att betjäna alla aktörer inom områdesanvändningen så att också sektorer som står utanför miljöförvaltningen kan grunda sin verksamhet på systemen.

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmät, koontikuva. Kuva: Anna Strandell
Bild: Anna Strandell

Material om den byggda miljön är lätt att använda

Den nuvarande helheten av datasystem för miljöförvaltningens områdesanvändning samlar ihop och tillhandahåller riksomfattande material. Den geografiska information och statistik som produceras i samarbete mellan olika sektorer ger en mångsidig bild av den byggda miljön samt om planeringen av och beslut om områdesanvändningen. Vid styrning av markanvändningen kan man ta hjälp av elektroniska verktyg. För uppföljning i enlighet med markanvändnings- och bygglagen har man utvecklat system och material om olika ämnesområden, och de är tillgängliga via miljöministeriets förvaltningsområdens allmänna användargränssnitt.

Genom anvisningar och rådgivning stöder man kunderna att använda datasystemen. Man håller kontakt med samarbetssektorerna för att få den respons som behövs för att man ska kunna utveckla systemet och det ordnas årliga möten.

De elektroniska tjänsterna för den byggda miljön förbättras

Nya informationstjänster för livsmiljön skapas i programmet för påskyndande av elektronisk ärendehantering och demokrati (SADe-programmet). Bevakningstjänsten Tarkkailija och frågetjänsten Harava är färdiga för användning. Informations- och analystjänsten Liiteri kommer att ersätta de nuvarande datareserverna och med det nya användargränssnittet är det lättare att utnyttja och sammanställa information.

Av helheten för datasystemen för områdesanvändning bevaras användargränssnitten för lagring av planeringsuppgifter, men de förbättras.

 

SYKE söker implementerare för datasystemet för den byggda miljön – konkurrensutsättning pågår 14-04-2022
I datasystemet för den byggda miljön samlas nationell information om planer gällande områdesanvändning och byggande. Finlands miljöcentral (SYKE) har två öppna upphandlingar gällande systemet. Redovisning av kommunernas nuvarande praxis och beredskap att införa datasystemet pågår också för tillfället.
Läs mer
Planer och tillstånd – information om planläggning och byggande från hela landet samlas in i datasystemet för den byggda miljön 10-03-2022
I datasystemet för den byggda miljön samlas information om planläggning och byggande från hela landet. Datasystemet, som tas i bruk 2024, minskar dubbelarbete och hjälper bland annat med planeringen av en mer hållbar livsmiljö, beaktandet av klimatförändringen och utvecklingen av nya digitala tjänster.
Läs mer
Datasystemet för den byggda miljön underlättar utnyttjandet av data – definitionen av den första fasen är klar 25-01-2022
Datasystemet för den byggda miljön samlar information om byggande och planer relaterade till områdesanvändning i ett nationellt interoperabelt format. Syftet med det nya informationsystemet är att effektivisera utnyttjande av information och därigenom förbättra planeringen av en god livsmiljö ur såväl mänskligt som miljömässigt välbefinnandes perspektiv.
Läs mer
Publicerad 12-12-2013 kl. 12.55, uppdaterad 08-08-2018 kl. 16.12