Östersjöprogrammet 2007–2013

Europeiska unionen finansierar det regionala samarbetet mellan olika länder med strukturfondsmedel. Genom Östersjöprogrammet finansieras regionutvecklingssamarbete mellan Östersjöländerna samt Norge, Ryssland och Vitryssland. Syftet är att uppnå en bättre samhörighet och konkurrenskraft i Östersjöregionen.

Arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet beviljar nationell medfinansiering för projekten. I Finland är det arbets- och näringsministeriet som koordinerar finansieringen. Finansiering får sökas av offentliga samfund och organisationer som inte eftersträvar vinst. Mer information om programmet och kommande projekt på programmets webbplats:

Mera information

Konsultativ tjänsteman Tiina Tihlman, miljöministeriet, avdelningen för den byggda miljön, tfn 050 304 1548, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Publicerad 17-09-2013 kl. 11.44, uppdaterad 17-09-2013 kl. 11.44
Utgivare: