Världsomspännande regionplaneringssamarbete

afrikka.jpg
© Juho Paavola, Miljöförvaltningens bildbank

OECD:s regionplaneringssamarbete

OECD:s kommitté för regional utvecklingspolitik (Territorial Development Policy Committee TDPC) är ett internationellt forum för diskussion och erfarenhetsutbyte inom regionalt utvecklingsarbete, med representanter från 30 medlemsstater inom OECD. Dess syfte är att främja regionernas hållbara konkurrenskraft och en effektiv och innovativ förvaltning. Under TDPC verkar tre arbetsgrupper: för utveckling av stadsregioner, utveckling av landsbygdsområden och regionindikatorer. I verksamheten prioriteras frågor i anknytning till utvecklingen av metropoler, klimatförändringen och den åldrande befolkningen. Kommitténs centrala arbetsform är tema- och landsspecifika undersökningar. I Finland har studier gjorts om Helsingfors metropolområde och region- och landsbygdspolitiken.

Mera information

OECD:s regionplaneringssamarbete, miljöråd Timo Turunen, miljöministeriet, avdelningen för den byggda miljön, tfn 02952 50303, fornamn.efternamn@ym.fi

FN:s HABITAT-program

FN:s program för boende och bebyggelse, UN-HABITAT, arbetar för socialt och ekologiskt hållbart boende i städer och tätorter.  Målet är att förbättra minst 100 miljoner sluminvånares levnadsförhållanden senast år 2020. Som medlemsland är Finland med i programrådet och stöder programmet med drygt en halv miljon euro årligen.

Mera information

FN:s HABITAT-program, specialforskare Jyri Juslen, miljöministeriet, avdelningen för den byggda miljön, tfn 02952 50108, fornamn.efternamn@ym.fi
Publicerad 17-09-2013 kl. 13.21, uppdaterad 18-11-2016 kl. 11.47
Utgivare: