Kotka stadspark fick hedersomnämnande i europeisk tävling för landskapsprojekt

Pressmeddelande 23-10-2019 kl. 9.49
Jokipuisto.
Älvparken. © Kotka stad.

Miljöministeriet, Kotka stad och Finlands miljöcentral informerar

Nationalstadsparken i Kotka har belönats med ett hedersomnämnande i tävlingen om Europarådets landskapspris. Stadsparken är en imponerande kombination av de bästa utvalda delarna av parker, vattendrag och arkitektur i Kotka.

Landskapspriset hänför sig till den europeiska landskapskonventionen, som främjar vård, skydd och planering av landskap. Hedersomnämnandet är ett erkännande för exemplariska åtgärder som främjar landskapsvården.

”Nationalstadsparken i Kotka är en fantastisk helhet av kustlandskap, älvdalar, grönområden och byggnadsarv. Det är fint att stadens arbete och engagemang i landskapsvården och samtidigt konceptet nationalstadsparker i allmänhet har fått internationellt erkännande”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

”Hedersomnämnandet vittnar om förtjänsterna av nationalstadsparken i Kotka, som omfattar en stor del av staden. Senast nu blir det finländska konceptet nationalstadsparker känt för en bredare publik. Samma koncept skulle kunna tas i bruk i rentav varje europeiskt land”, säger stadsträdgårdsmästaren Heikki Laaksonen i Kotka.

Nationalstadsparken i Kotka representerade Finland i tävlingen om Europarådets landskapspris, eftersom parken valdes till Finlands bästa landskapsprojekt 2018. Finlands bästa landskapsprojekt efterlyses vartannat år av miljöministeriet.

Europarådets landskapspris gick i år till Schweiz

Europarådets landskapspris gick i år till ett schweiziskt projekt för att återställa floden Aire. Utöver landskapspriset delades hedersomnämnanden ut till fyra projekt, varav ett var Kotka stadspark. I tävlingen deltog sammanlagt 23 projekt från olika håll i Europa.

Europarådets landskapspris delas nästa gång ut 2021.

Den europeiska landskapskonventionen gäller i 39 länder. I Finland trädde den i kraft 2006.

För media: fotografier från nationalstadsparken i Kotka

Mer information:

Heikki Laaksonen, stadsträdgårdsmästare, Kotka stad, tfn 044 702 4773, heikki.laaksonen@kotka.fi

Tapio Heikkilä, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 166, tapio.heikkila@ym.fi

Annika Uddström, forskare, Finlands miljöcentral, fornamn.efternamn@ymparisto.fi, tfn 0295 251 715, annika.uddstrom@ymparisto.fi

Antti Heikkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 348 1406, antti.heikkinen@ym.fi


Utgivare: