Livsmiljön

Vår fysiska livsmiljö utgörs av den byggda miljön och naturen. I livsmiljön ingår också de sociala och funktionella faktorer som på verkar livskvaliteten och levnadsomständigheterna. Olika befolkningsgrupper har olika behov och önskemål i fråga om livsmiljön beroende på ålder och livssituation.

Elinympäristö

Janne Ulvinen, Miljöförvaltningens bildbank

En god livsmiljö utgör en helhet där olika befolkningsgrupper har möjlighet att ordna det vardagliga livet och tillfredsställa sina grundläggande behov såsom boende, service, arbete, friluftsliv, hobbyer, men också vila och privatliv.

Samhällen av olika storlek, från byar till städer, är den dagliga livsmiljön för de flesta finländare. Över 80 procent av Finlands befolkning bor i tätorter med minst 200 invånare.

Aktuellt

Miljöministeriet förkastade besvär om Esbo stadshus

30-06-2020
Miljöministeriet har förkastat de besvär som anförts över ett beslut som fattats av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen). Pro Esbo rf:s besvär gällde skyddande av Esbo stadshus. Ministeriet anser att NTM-centralens beslut inte är lagstridigt.

Publicerad 09-09-2013 kl. 11.25, uppdaterad 11-01-2017 kl. 14.39
Utgivare: