Kulturmiljödagarna: Nästa år beger vi oss ut i naturen tillsammans!

Nyhet 22-11-2016 kl. 12.35
Hangon uimaranta.jpg
Simstrand i Hangö © Pirjo Ferin-Westerholm, miljöförvaltningen miljöbank

Temat för de europeiska kulturmiljödagarna i Finland 2017 är Tillsammans i naturen. Kulturmiljödagarna ordnas varje höst i 50 länder runt om i Europa.

Alla har ett kulturellt förhållande till naturen

Under kulturmiljödagarna 2017 firas den kulturella grunden till människans förhållande till naturen. Under jubileumsåret för Finlands självständighet kan vi alltså undersöka hur naturen och kulturen möts i oss.

Naturen kan vara en källa till kreativitet, en plats för rekreation och den kan hjälpa oss att bygga upp vår identitet. Så gott som alla naturobjekt hör till kulturmiljön, och i dem kan man på ett eller annat sätt se effekten av människans verksamhet. Under temaåret Tillsammans i naturen lyfter man bland annat fram natur i städer, gårdsplaner, nationalparker, vårdbiotoper, levande kulturarv med kopplingar till miljön och miljökonst. 

Huvudevenemanget för kulturmiljödagarna inleds under den finska naturens dag den 26 augusti 2017 och fortsätter fram till det andra veckoslutet i september, den 10 september 2017. Du kan delta i ett evenemang, ordna ett eget eller fira på egen hand.

Europeiska kulturmiljödagarna

Varje år deltar cirka 20 miljoner människor i de europeiska kulturmiljödagarna. Syftet med kulturmiljödagarna är att uppmärksamma närmiljöns betydelse och värde och att se kulturmiljön som en resurs och en källa till välbefinnande. Årets tema är gemensamt för alla länder och i Europa firar man under hela nästa år med temat Heritage and Nature.

Varje år ordnas det cirka 200 evenemang i Finland. Alla är välkomna att ordna program inom ramen för kulturmiljödagarna. Tidigare år har föreningar, museer, skolor och många andra aktörer ordnat till exempel öppet hus, utställningar, talko och guidade rundturer under kulturmiljödagarna. Evenemangen får synlighet i den finländska evenemangskalendern http://www.varkulturmiljo.fi/sv-FI och därtill internationell synlighet på webbplatsenwww.europeaheritagedays.com.

De europeiska kulturmiljödagarna firas på initiativ av Europarådet och Europeiska kommissionen. I Finland samordnas kulturmiljödagarna av miljöministeriet, Finlands Hembygdsförbund, Museiverket, Utbildningsstyrelsen och Föreningen för kulturarvsfostran i Finland. År 2017 ordnas kulturmiljödagarna i samarbete med den finska naturens dagar.

Mer information:

Sini Hirvonen, samordnare, sini.hirvonen@kotiseutuliitto.fi, tfn 045 614 0464

Hanna Hämäläinen, planerare, miljöministeriet, hanna.hamalainen@ymparisto.fi, tfn 0295 250 095

Internationella frågor: Liisa Lohtander, organisationschef, liisa.lohtander@kotiseutuliitto.fi, tfn 045 150 9109


Utgivare: