Utbyggnad av vindkraft

Vindkraft är en förnybar och nästan utsläppsfri form av energiproduktion. Det är också en nationellt självförsörjande form av energiproduktion som är relativt snabb och förmånlig att genomföra. Att öka vindkraften spelar en viktig roll när det gäller att uppnå Finlands klimatmål.

Vid utgången av 2021 hade Finland nästan tusen vindkraftverk med en kapacitet på sammanlagt över 3 200 megawatt. Vindkraftsbyggandet ökar kraftigt, och 2021 byggdes 141 nya vindkraftverk. Samtidigt har vindkraftverken blivit större, och de vindkraftverk som planeras nuförtiden blir 250–300 meter höga.

Hur vindkraftverken inverkar på bland annat naturen och människans livsmiljö beror i stor utsträckning på var de är belägna och på miljövärdena i området. Utbyggnaden av vindkraft förutsätter anpassning till den omgivande markanvändningen och att vindkraftverkens skadliga effekter beaktas i tillräcklig utsträckning. Vindkraften måste också ha lokalt godkännande.

Vindkraftsrådgivning i frågor kring planering och byggande av vindkraft

Vindkraftsrådgivningen är en riksomfattande sakkunnigtjänst inom styrningen av utbyggnaden av vindkraft. Tjänsten tillhandahåller experthjälp och rådgivning till kommuner, landskapsförbund, närings-, trafik- och miljöcentraler, verksamhetsutövare och medborgare i frågor som gäller vindkraftsbyggande. Rådgivningstjänsten tillhandahålls av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten och finansieras av miljöministeriet.

Regional information på svenska finns bara från NTM-centralen i Egentliga Finland och Satakunta, välj NTM-central

Publicerad 30-12-2016 kl. 10.08, uppdaterad 03-06-2022 kl. 13.23
Utgivare: