SYKE söker implementerare för datasystemet för den byggda miljön – konkurrensutsättning pågår

Nyhet 14-04-2022 kl. 14.18
Drönarfilm över centrum av St. Michel.
Giltiga detalj- och generalplaner utgör kärnan i det framtida datasystemet. I pilotprojektet ska man tillsammans med S:t Michel och andra kommuner i Södra Savolax testa hur planer överförs till datamodellformat. © Adobe Stock / PiliPaliProducktion.
 

I datasystemet för den byggda miljön samlas nationell information om planer gällande områdesanvändning och byggande. Finlands miljöcentral (SYKE) har två öppna upphandlingar gällande systemet. Redovisning av kommunernas nuvarande praxis och beredskap att införa datasystemet pågår också för tillfället.

Det tekniska genomförandet av datasystemet för den byggda miljön konkurrensutsätts genom samrådsförfarande. Företag kan lämna in sina ansökningar till samrådsförfarandet senast kl. 15.00 den 2 maj 2022 via den offentliga upphandlingstjänsten Hilma.

Högst fem företag väljs ut för förfarandet. Med dessa företag hålls tre samrådsrundor, där upphandlingen specificeras. Målet är att företagen lämnar in sina anbud vid slutet av processen i oktober-november, och då kommer även beslutet om upphandlingen att fattas.

"När datainnehållet har samlats in kommer systemet att göra det lättare att komma åt information vid hundratals myndighetsprocesser, bland annat uppgifter som gäller miljötillstånd. Överlappande arbete minskar och kommunernas börda lättas, eftersom samma uppgifter inte längre behöver lämnas in i flera olika statliga system", konstaterar projektledare Päivi Malmi.

Ibruktagandet av datasystemet för den byggda miljön sker i etapper under år 2024.

Planernas överföring till datamodellformat testas tillsammans med Södra Savolax kommuner

Giltiga detalj- och generalplaner utgör kärnan i det framtida datasystemet. En annan aktuell upphandling hos SYKE är ett pilotprojekt som testar överföring av planer till datamodellformat. Projektet genomförs i Södra Savolax tillsammans med kommunerna.

Den konsult som väljs ut genom upphandlingen överför gränserna i de giltiga planerna från pilotkommunerna till ett nationellt plandatamodellformat och utarbetar instruktioner för fortsatt överföringsarbete. Resultatet är en omfattande registerkarta över planer med plankartor och dokument länkade till den. Målet är att all plandata är tillgänglig i hela landet i datasystemet före utgången av 2026.

"Vi vill arbeta i tätt samarbete särskilt med kommunerna. Kvaliteten på det material som utarbetas under pilotprojektet kontrolleras med kommunernas yrkespersoner. Vi samlar också in erfarenheter av projektet så att vi kan gå vidare på rätt sätt i hela landet när vi överför data", berättar Seija Lonka, projektledare för datasystemets planeringsdatalager.

Kommuner uppmanas att lämna in uppgifter om nuvarande praxis

Kommunernas nuvarande situation och deras beredskap att använda datasystemet undersöks med hjälp av ett frågeformulär. Undersökningen är riktad till dem som arbetar med planering och bygglov, och den kan besvaras senast den 31 maj. Efter att ha inlämnat baskunskaperna kan kommunen få mer inriktat kostnadsfritt stöd för den digitala förändringen i den byggda miljön. Undersökningen genomförs av DigiFinland Oy, som ansvarar för förändringsstödet.

Byggandet av datasystemet och förändringsstödet är en del av miljöministeriet och Finlands miljöcentrals Ryhti-projekt, som reformerar hanteringen, behandlingen och utnyttjandet av information om den byggda miljön.

Bekanta dig närmare

Kontaktuppgifter

Päivi Malmi, projektledare 
Datasystemet för den byggda miljön
tfn 050 375 7114

Seija Lonka, projektledare
Datasystemets planeringsdatalager
tfn 029 525 1025

Kaarina Vartiainen, specialforskare
Gällande planer till datasystemet för den byggda miljön -projektet
tfn 050 436 1796

fornamn.efternamn@syke.fi
Finlands miljöcentral (SYKE)