Internationella landskapsdagen firas med temat vardagslandskap

Internationella landskapsdagen firas den 20 oktober. Landskapsdagen började firas på initiativ av Europarådet och målet är att den ska bli en årlig tradition. Landskapsdagens syfte är att uppmärksamma landskapets betydelse som en del av vars och ens kulturhistoria, identitet och välbefinnande samt livsmiljöns kvalitet och mångformighet. Den internationella landskapsdagen firas i alla länder som har ratificerat den europeiska landskapskonventionen.

I Finland är temat för dagen i år vardagslandskapet. Med temat vill man uppmuntra till att upptäcka värdet i det vardagliga landskapet.

 

Veneranta
© Bild: Riku Lumiaro

Delta i kampanjen Vardagslandskapet

Miljöministeriets och Finlands miljöcentrals fotokampanj #arkimaisema / #vardagslandskapet utmanar alla att se på landskapen i sin vardagsmiljö med nya ögon.

Kampanjen Vardagslandskapet kulminerar på den internationella landskapsdagen den 20 oktober. Som en del av kampanjen ges tips om hur man kan fira landskapsdagen.

Den internationella landskapsdagen firades för första gången i fjol. Då utmanade miljöministeriet kommuner och medborgarorganisationer att fundera över hur dagen kunde firas under kommande år.

Europarådets mål är att landskapsdagen ska bli en årlig tradition i alla länder som har ratificerat den europeiska landskapskonventionen. Europeiska landskapskonventionen är Europarådets konvention som syftar till att förbättra skydd, förvaltning och planering av landskap i Europa. Det är den första internationella konventionen som endast handlar om landskap.

Den europeiska lansdskapskonventionen undertecknades i Florens i oktober 2000. I Finland har konventionen varit i kraft sedan 1 april 2006. Konventionen har trätt i kraft i 38 länder

Dela din bild av vardagslandskapet

Stanna upp för att titta på och fotografera landskapen i din vardag. Hurdana tankar eller känslor väcker landskapet hos dig? Dela din bild med hashtaggen #arkimaisema / #vardagslandskapet.

Facebook Arkimaisema
Instagram @arkimaisema
Twitter @arkimaisema

Mer information:

Annika Uddström, forskare, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 715, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Tapio Heikkilä, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 166, fornamn.efternamn@ym.fi

Kalliomaisema
© Bild: Tapio Heikkilä
Publicerad 4.7.2018 kl. 12.11, uppdaterad 6.7.2018 kl. 12.46