Regional miljöinformation

Tjänsten Miljo.fi innehåller också regional miljöinformation. Genom att klicka på det önskade områdets namn till vänster hittar du en förteckning över sidor som innehåller regional information. Sidornas innehåll har i huvudsak producerats av Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna). Mer information om NTM-centralernas verksamhet finns i webbtjänsten nmt-centralen.fi.

vinter - foto
Publicerad 29.12.2016 kl. 14.59, uppdaterad 29.12.2016 kl. 14.59
Utgivare: