Temasidor i webbtjänsten miljo.fi

Riksomfattande temasidor

Påverka vattendragen
På sidorna finns information om vattenvård, om havsvård och om förebyggande av översvämningsskador. Dessutom hittar du planer och åtgärdsprogram för åren 2016–2021.

  

Programmet för inventeringen av den marina undervattensmiljön - VELMU
Programmet för inventering av den marina undervattensmiljön (VELMU) samlar information om mångfalden bland naturtyper och arter i undervattensmiljön.
Direktadress:
www.miljo.fi/velmu

Regionala temasidor

En näringsneutral kommun 2015-2017 - RANKU
Ett treårigt utvecklingsprojekt som syftar till att främja återvinning av näringsämnen och stöda utnyttjandet av dem så nära deras ursprungsort som möjligt. Projektet koordineras av Egentliga-Finlands NTM-central.
Direktadress:
www.miljo.fi/ranku

FRESHABIT LIFE IP Österbottens åar
Projektet FRESHABIT LIFE IP - Österbottens åar är ett vattenrestaureringsprojekt som koordineras av NTM-centralen i Södra Österbotten. I projektet ingår tre avrinningsområden, Esse å och Lappfjärds å-Storå samt källflödena i Karvianjoki ås källområden.

Natureship - Integrerad planering och miljövård av Östersjöns kustområden Natureship_logo250pix.gif Projektets målsättning var att märkbart öka samarbetet inom naturskydds- och vattenskyddet inom Central Baltic -verksamhetsområde. Projektet har slutat!
Direktaddress:
www.miljo.fi/natureship

Näringsurlakningen under kontroll (RaHa) - projekt
Producentorganisationerna i Nyland samt ELY-centralen i Nyland driver ett samarbetsprojekt om vattenskydd i jordbruket under 2009–2014.
Direktadress:
www.miljo.fi/raha

Pro Skärgårdshavet
Programmet Pro Skärgårdshavet är Sydvästra Finlands miljöcentrals, Egentliga Finlands förbunds och Egentliga Finlands TE-centrals samarbetsprogram för att förbättra tillståndet i Skärgårdshavet. Projektet inleddes år 1999.
Direktadress:
www.miljo.fi/proskargardshavet

VIKURI-projektet
I VIKURI-projektet utvecklas bekämpningen av främmande arter i jordbruksmiljöer i västra och mellersta Finland. Projektet inleddes våren 2010 och fortsatte till slutet av år 2014.
Direktadress:
www.miljo.fi/vikuri

Publicerad 13.5.2015 kl. 10.43, uppdaterad 12.9.2017 kl. 10.40