Kvarken

Kvarken bildar en naturlig tröskel som skiljer åt Bottenviken från Bottenhavet. Området är grunt och ofta exceptionellt stenigt. I Kvarken är landhöjningen ännu nästan 1 cm per år, vilket gör att man bra kan följa med landhöjningens inverkan på skärgårdsnaturen.

Havstornbuskar
Havtornsbuskar på en stenig strand i Kvarken. Bild Forststyrelsen 2006.

Flera saltvattensarter förekommer ännu i Kvarken, men norrut sötas vattnet snabbt ut och saltvattensarterna ersätts med sötvattensarter. Eftersom Kvarken befinner sig på gränsen mellan sött- och saltvatten, finns här arter som är typiska för både Bottenviken och Bottenhavet.

Snärjtång
Snärjtång (Chorda filum) på Norrskär i Kvarken. Bild Essi Keskinen Metsähallitus 2011.

I Kvarken finns flera olika naturskyddsområden. Statens principbeslut om skydd av Mickelsörarna fattades 1989 och 1998 togs Kvarkens skärgårdsområde med i Finlands Natura 2000- nätverk. Snipansgrund-Medelkallan sälskyddsområde grundades 2001. Tillsammans med Höga Kusten i Sverige formar området en unik geologisk och biologisk helhet, och i juli 2006 upptogs Kvarkens skärgård på UNESCOs världsarvslista.

Tilläggsinformation om naturen i Kvarken:

Kvarken (beskrivning av undervattensnaturen, Alleco Ab, på finska)

Natura 2000 -områden per kommun (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Kvarkens skärgård (Natura 2000- område, NTM-centralen i Södra Österbotten, på finska)

Kvarkenrådet (allmän information om verksamheten inom området)

Kvarkens skärgård- världsnaturarv

Publicerad 17-09-2013 kl. 9.51, uppdaterad 24-09-2014 kl. 12.54