Västra Finska viken

Istidens slipade klippstränder är typiska för västra Finska viken och på flera ställen påträffas också sandstränder och åsar som också formats under istiden. Skärgårdszonerna är smalare än i Skärgårdshavet, men i övrigt finns här liknande livsmiljöer och arter. Längre österut minskar salthalten och artsammansättningen förändras. I Finska viken ligger den östliga utbredningsgränsen för tex bandtång, sandräka, blåmussla, blåstång och flundra. Naturen i Finska viken belastas i många områden av övergödning och ett stort rekreationstryck. De kontinuerligt ökande oljetransporterna ökar också riskerna för oljerelaterade olyckor.

Ekenäs skärgårds nationalpark grundades 1989. I området finns också flera både privata och statsägda skyddsområden, varav största delen hör till natura 2000 -nätverket. Till dessa hör tex Tulluddens fågelskyddsområde, Hangö och Ekenäs skärgårdar och Pojovikens marina skyddsområde, Kyrkslätts skärgård, Pernåviken och Pernå skärgårds marina skyddsområde. 2001 grundades två sälskyddsområden, Kallbådan i Kyrkslätt och Sandkallan och Stora Kölhällen- områdena söder om Borgå.

Tammisaaren kansallispuisto
Ekenäs skärgårds nationalpark. Bild Jussi-Tapio Roininen Forststyrelsen 2009.

Tilläggsinformation om naturen i västra Finska viken:

Ekenäs skärgårds nationalpark (Forststyrelsen)

Västra Finska viken (Hangö-Pellinge) (beskrivning av undervattensnaturen, Alleco Ab, på finska)

Natura 2000 -områden per kommun (Nylands NTM-central)

Publicerad 25-09-2014 kl. 11.51, uppdaterad 25-09-2014 kl. 11.51