VELMU-karttjänst

VELMU-programmet kartlägger mångfalden i Finlands havsmiljö. Resultaten av arbetet kan användas i VELMU-karttjänsten.

 

Öppen karttjänst

VELMU-kartan sammanför resultaten av inventeringarna i kombination med andra data. Med karttjänsten kan du bland annat visa och skriva ut punktdata och kartnivåer som beskriver arter, livsmiljöer och miljövariabler som samlats in i VELMU.

Karttjänsten utvecklas ständigt och data från VELMUs partners läggs också till.

 

VELMU-kartan päivitykset

Tulevat päivitykset

Kevät 2021: Aineistopäivitys
 

Viimeisimmät päivitykset

2020-11: Aineistopäivitys; Lajipisteet, uhanalaiset lajit ja kartoitusmenetelmät -aineistoihin päivitetty SEAmBOTH-pisteaineistoja vuodelta 2019. Päivitetty pisteaineistojen lajinimiä. Päivitetty pintavesien hydrologis-morfologinen muuttuneisuus sekä ekologinen tila 2013 vuoden 2016 aineistoihin. Lisätty ilmakuvatulkittu karttataso rannikkoalueen ihmispaineista ja uusia pohjaeläinmalleja. Poistettu vanhentuneita aineistoja: laivaonnettomuudet 1989-2017 (HELCOM), öljypäästöt 1998-2017 (HELCOM), satamat, kalankasvatus, typen ja fosforin pistekuormitus, rannikon suunnitteilla olevat tuulivoimalat 2015, EU-uimavesidirektiivin uimarannat.

5/2020: Aineistopäivitys
Lajipisteet, uhanalaiset lajit ja kartoitusmenetelmät -aineistoihin päivitetty vuoden 2019 VELMU-pisteaineistot sekä Ahvenanmaan erilliskartoitukset 2017-2018 / Lisätty Suomen ekologisesti merkittävät vedenalaiset meriluontoalueet (EMMA) sekä luontodirektiivin meriluontotyyppien paikkatiedot (2019 raportointi) / Päivitetty luontotyyppimallien kuvaustapa / Poistettu vanhat luontodirektiivin meriluontotyypit.

11/2019: Aineistopäivitys
Lisätty luontotyyppien esiintymistodennäköisyysmallit (19 kpl) / Lisätty Syvyysalueet -aineisto vayla.fi rajapinnalta / Päivitetty HUB biotooppiluokittelu / Poistettu Eliöyhteisömallit (4 kpl) / Poistettu VelmuTausta -taustakartta / Poistettu VELMU syvyysmalli.

Publicerad 05-01-2021 kl. 14.35, uppdaterad 05-01-2021 kl. 14.09