Gå till innehållet

Aktuellt

Under projektets förlopp ordnas bland annat evenemang för intressegrupperna, då det finns tillfälle att påverka innehållet i strategin och åtgärdsprogrammet som stöder den. Dessutom ges också möjlighet till påverkan via olika enkäter, respons och utlåtanden. Evenemangen för intressegrupperna ordnas i oktober 2020 och januari 2021. Det är ännu möjligt att påverka innehållet under våren 2021, när utlåtanden begärs om strategin och åtgärdsprogrammet.

Pressmeddelanden och nyheter

Publicerad 31.3.2020 kl. 10.14, uppdaterad 8.4.2020 kl. 13.41