Vatten

Avsnittet Vatten innehåller information om vattendrag och vattenresurser, deras tillstånd, uppföljning, användning och iståndsättning av dem samt om bekämpning av olje- och kemikalieolyckor. I avsnittet presenteras också vattenskydd och samarbete. En viktig port till information om vattendrag är också wikin Järvi-meriwiki (insjö-havwiki), där vem som helst kan upprätthålla en observationsplats eller skriva i diskussionsforum. Forskningperspektiv för vattenskydd presenteras i SYKEs webbtjänst.  Ärenden som berör hav finns i avsnittet Havet (www.miljo.fi/havet).

Vitträskin laituri. Kuva: Anne Koskela

PÅ ANDRA WEBBPLATSER

Järvi- ja meriwikin logo.

Järvi- ja meriwiki är både insjöarnas och havsområdenas wiki

Järvi- ja meriwiki är en webbplats som byggs upp i samverkan av myndigheter och medborgare. Här finns det basinformation om alla finska insjöar vars storlek är minst 1 hektar samt verktyg för att ladda upp bl. a. bilder och observationer.

Publicerad 13.10.2014 kl. 13.12, uppdaterad 31.8.2015 kl. 15.43