Aktuellt_strandmuddring

Elektronisk blankett för muddring och slåtter

NTM-centralerna har tagit i bruk en elektronisk blankett för muddring och slåtter. Anmälan kan göras med den elektroniska blanketten oberoende av ort. Blanketten skickas vidare till områdets NTM-central och behandlingen av anmälan blir enklare och enhetligare.

Elektronisk blankett för muddring och slåtter

Tilläggsuppgifter: Kundservicen för miljöfrågor, tfn 0295 020 901 och kundservice.miljo@ntm-centralen.fi

Publicerad 15-10-2014 kl. 12.16, uppdaterad 26-10-2016 kl. 14.58