Gå till innehållet

Riksomfattande algöversikt 9.8.2018: Blågröna alger blandat i vattnet i havsområden, blomningarna minskat i insjöarna

Pressmeddelande 9.8.2018 kl. 13.27
Luoto merellä
© Bild: Ilkka Lastumäki / itameri.kuvat.fi

Det förekommer ännu ganska mycket blågröna alger blandat i vattnet i Finlands havsområden, särskilt i Finska viken, Skärgårdshavet och Bottenhavet, men inga stora ytanhopningar har observerats. I insjöarna har blomningarna minskat, och algsituationen är typisk för tidpunkten. Nya ytanhopningar kan ännu uppstå både i insjöarna och i havsområdena vid varmt och lugnt väder. Mera på finska 

Stor karta om veckans 32 algsituation

Algsituationen (Järvi-meriwiki)

Östersjöns näringsbelastning fortfarande för stor, risken för blågrönalgblomning större även till följd av klimatuppvärmningen (Pressmeddelande 17.7.2018)

 

Mer information

(Telefon 13.00 - 15.00)

Insjöarna

Enhetschef Marko Järvinen, Finlands miljöcentral SYKE 
tel. 0295 251 241, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Havsområdet

Blågrönalgsituationen

Forskare Sirpa Lehtinen, Finlands miljöcentral SYKE 
tfn 0295 251 353, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Äldre forskare Sanna Suikkanen, Finlands miljöcentral SYKE 
tfn 0295 251 660, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Östersjöns tillstånd

Enhetschef Mika Raateoja, Finlands miljöcentral SYKE (till 10.8)
tel. 0295 251 536, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Specialforskare Jouni Lehtoranta, Finlands miljöcentral SYKE (från 13.8)
tel. 0295 251 363, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Kommunikation

Kommunikationsexpert Hannele Ahponen, Finlands miljöcentral SYKE
tfn 050 327 5997, fornamn.x.efternamn@ymparisto.fi