Vattenvårdsplanering och samarbete

aktuellt

 

  • Samrådet om förslagen till vattenförvaltningsplaner har avslutats.

Målet är god vattenstatus

Målet för vattenvården i hela EU är att yt- och grundvattnen ska uppnå åtminstone god status. Samtidigt får statusen inte heller bli sämre.

Förslagen till vattenförvaltningsplaner 2022–2027 är klara. Vattenvården planeras inom sju vattenförvaltningsområden på det finska fastlandet. Information om vattnens status och de faktorer som påverkar vattnen samt om nödvändiga åtgärder för uppnå och upprätthålla god vattenstatus ges i vattenförvaltningsplanerna och de åtgärdsprogram som kompletterar planerna.

Samrådet om förslagen till vattenförvaltningsplaner tåg slut 14.5.2021

 

 

 

Publicerad 17-05-2021 kl. 9.29, uppdaterad 17-05-2021 kl. 9.29