Gå till innehållet

etusivu_rahoitus_sv

Ny skjuts åt vattendragsrestaureringen – understöd för restaurering av vattendrag (ym.fi)

Ansökningstiden är den 15.10.– 30.11.2020.

Projektbidrag för miljöfostran kan sökas till slutet av november (ely-keskus.fi)

Ansökningstiden är den 15.10.– 30.11.2020.

Rahoitusta haitallisten vieraslajien torjuntaan (ely-keskus.fi)

Hakuaika 15.10.–30.11.2020.

Understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader (ely-keskus.fi)

Ägare till småhus som används som bostad året runt erbjuds statsunderstöd för att slopa oljeuppvärmningssystemet och ersätta oljeuppvärmningssystemet med andra uppvärmningsformer.

Ersättning för skador som orsakats av fridlysta arter (ym.fi)

Ansökningar ska lämnas in senast den 31 december 2020.

Publicerad 16.10.2020 kl. 10.08, uppdaterad 10.11.2020 kl. 9.11