etusivu_rahoitus_sv

Understöd till kommuner och organisationer för naturvårdsarbete (ym.fi)
Inom livsmiljöprogrammet Helmi kan specialunderstöd ansökas för restaurerings-, iståndsättnings- och vårdåtgärdsprojekt. Kommun- och Organisation-Helmis projekt främjar den biologiska mångfalden och förbättrar tillståndet för värdefulla livsmiljöer. Bidraget kan ansökas 15.9.–31.10.2022.

Kommunerna och landskapen kan få understöd för planläggning av, tillståndsförfarande för och utredningar av investeringsprojekt i anslutning till den gröna omställningen (ym.fi)
Kommunerna och landskapsförbunden kan ansöka om understöd för planläggning, tillståndsförfarande och utredningar som hänför sig till investeringsprojekt som främjar den gröna omställningen. Ansökan lämnas till miljöministeriet. Statsunderstöd utlyses för sammanlagt 1,75 miljoner euro. Ansökningstiden pågår 12.9.–18.10.2022.

Understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader (ely-keskus.fi)
Ägare till småhus som används som bostad året runt erbjuds statsunderstöd för att slopa oljeuppvärmningssystemet och ersätta oljeuppvärmningssystemet med andra uppvärmningsformer.

Publicerad 15-09-2022 kl. 8.43, uppdaterad 15-09-2022 kl. 8.43