etusivu_rahoitus_sv

Miljöministeriet beviljar 12 projekt understöd för klimatarbete i den byggda miljön - en ny ansökningsomgång på två miljoner euro pågår fram till den 10 juni (ym.fi)
Miljöministeriet har beviljat drygt 744 000 euro i statsunderstöd till 12 projekt som påskyndar klimatarbetet i den byggda miljön. Den följande ansökningsomgången för programmet för en koldioxidsnål byggd miljö har redan börjat och pågår fram till den 10 juni.

Understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader (ely-keskus.fi)
Ägare till småhus som används som bostad året runt erbjuds statsunderstöd för att slopa oljeuppvärmningssystemet och ersätta oljeuppvärmningssystemet med andra uppvärmningsformer.

Publicerad 12-05-2022 kl. 11.25, uppdaterad 12-05-2022 kl. 11.25