Avloppsreningsverk i Esbo
Publicerad: 17-07-2015

  Bedömningsprogrammet har mottagits: 1.2.2008 Bedömningsprogrammet finns påseende: 18.2.-17.4.2008 Kungörelse om bedömningsprogrammet (pdf 20 Kb)  Informatio...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Avloppsreningsverk i Esbo
Alternativen för avloppsvattenhantering i Vichtis
Publicerad: 17-07-2015

Bedömningsprogrammet på finska  (pdf 22,7 Mb) har mottagits: 26.9.2013 Bedömningsprogrammet av Vichtis Vattenverk (sammandrag)  (pdf 354 Kb)  har mottagits: 26...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Alternativen för avloppsvattenhantering i Vichtis