Utvidgning av litiumprovinsen i Mellersta Österbotten, Kaustby, Karleby och Kronoby
Publicerad: 04-06-2020

Beskrivning av projekt Keliber Oy har för avsikt att framställa specialrenad litiumhydroxid för litiumbatterimarknadens behov. Malmen som förädlas till litiumhydroxid bryts i brotten som ligger ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Utvidgning av litiumprovinsen i Mellersta Österbotten, Kaustby, Karleby och Kronoby
Keliber Oy, Kalavesi produktionsanläggning (anrikningsverk), Kaustby
Publicerad: 20-01-2017

Beskriving av projektet Produktionsanläggningen i Kalavesi ligger i Kaustby kommun ca 5 km österut från kyrkbyn. Vid produktionsanläggningen har man för avsikt att anrika och förädla 600 000 t/a...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Keliber Oy, Kalavesi produktionsanläggning (anrikningsverk), Kaustby
Keliber Oy, Mellersta Österbottens litiumprovins, Kaustby och Ullava
Publicerad: 17-07-2015

Beskrivning av projektet Litiumprovinsprojektet förläggs till området av Kaustby kommun och Karleby stad. Utöver det s.k. nollalternativet granskas tre egentliga genomföringsalternativ, som skil...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Keliber Oy, Mellersta Österbottens litiumprovins, Kaustby och Ullava