Projektet för tillvaratagande av havsvattenvärme, Helsingfors
Publicerad: 26-05-2021

Beskrivning av projektet I projektet planerar man att bygga en värmepumpanläggning på Sundholmens kraftverksområde och att borra tunnlar som behövs för intag och utlopp av havsvatten från kraftv...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Projektet för tillvaratagande av havsvattenvärme, Helsingfors
Vasa hamnväg, Vasa och Korsnäs
Publicerad: 17-07-2015

Beskrivning av projektet MKB-förfarandet gäller Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens ansvarsområde för trafik och infrastrukturs planerade vägförbindelse till Vasa hamn i Va...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Vasa hamnväg, Vasa och Korsnäs