Gå till innehålletVasa hamnväg, Vasa och Korsnäs
Publicerad: 17.7.2015

Beskrivning av projektet MKB-förfarandet gäller Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens ansvarsområde för trafik och infrastrukturs planerade vägförbindelse till Vasa hamn i Va...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Vasa hamnväg, Vasa och Korsnäs