Riksväg 3 mellan Helsingby och Laihela
Publicerad: 02-05-2019

Beskrivning av projekt Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, ansvarsområdet för trafik och infrastruktur, har lämnat in ett bedömningsprogram enligt lagen om förfarandet vid ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Riksväg 3 mellan Helsingby och Laihela
Vistanvägen i Korsholm, Korsholm (före världsarvsvägprojekt
Publicerad: 25-05-2020

Beskrivning av projektet Korsholms kommun planerar en ny vägförbindelse mellan Björkö och Vistan, som förenar Björkö och Vistan så att det blir lättare att ta sig till olika delar av världsarvet...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Vistanvägen i Korsholm, Korsholm (före världsarvsvägprojekt