1
2
3
4
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras i slutet av mars
Innehållssidå | Publicerad: 21-03-2023

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras sista veckan i mars. De viktigaste förändringarna i reformen gäller innehållet. Miljo.fi har implementerat nya funktioner som förbättrar användarupplevel......

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras i slutet av mars
Etusivu_iso_kuvallinen_nosto
Innehållssidå | Publicerad: 21-03-2023

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras i slutet av mars   21.3.2023 Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras sista veckan i mars. De viktigaste förändringarna ......

Etusivu_iso_kuvallinen_nosto
Gränsöverskridande miljökonsekvensbedömning
Innehållssidå | Publicerad: 29-12-2022

Syftet med förfarandet för miljökonsekvensbedömning (MKB) är att minska eller förhindra negativa miljöeffekter av ett projekt. Miljökonsekvensbedömning av planer och program (SMB) betyder att miljöko...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > Gränsöverskridande miljökonsekvensbedömning
Forststyrelsens områdesekologiska planering under bedömning
Nyhet | Publicerad: 27-02-2023

Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral utvärderar Forststyrelsens områdesekologiska planering under år 2023. Utvärderingen, som utförs på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet, omfattar ......

Natur > Forststyrelsens områdesekologiska planering under bedömning
Kvarnbackens vindkraftsprojekt, Kronoby
Publicerad: 27-02-2023

Innehåll på kommande inom den närmaste framtiden....

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Kvarnbackens vindkraftsprojekt, Kronoby
Planerna för Södra Savolax fördes in i ett riksomfattande datamodellformat
Nyhet | Publicerad: 27-02-2023

I februari slutfördes pilotprojektet att föra in gällande planer till datasystemet för den byggda miljön, dvs. VOOKA-projektet. De cirka 2 700 gällande detalj-, general- och strandplanerna för 12 komm......

Livsmiljön och planläggning > Planerna för Södra Savolax fördes in i ett riksomfattande datamodellformat
Uppsamling och transport av avfall inom Finland
Innehållssidå | Publicerad: 15-12-2022

© Marita Björkström Avfall samlas upp av producenterna och på de platser där det uppstått för att transporteras till anläggningar där det utnyttjas eller slutbehandlas. Så väl avfallsupps...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Uppsamling och transport av avfall inom Finland
Jervois Finland Oy, koboltraffinaderi, Karleby
Publicerad: 31-01-2023

Beskrivning av projekt Jervois Finland Oy planerar att bygga ett nytt koboltraffinaderi på storindustriområdet i Karleby cirka 2,5 km västerut från Karleby centrum. Det finns en gällande detaljp...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Jervois Finland Oy, koboltraffinaderi, Karleby
Utvidning av Karleby Hamn, Karleby
Publicerad: 25-01-2023

Beskrivning av projektet Karleby Hamn är belägen på Karleby storindustriområde och omfattar tre olika delar: Stamhamnen, Djuphamnen och Silverstenskajen. Genom Karleby hamn transporteras cirka t...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Utvidning av Karleby Hamn, Karleby
Koppö Energia Oy, framställning av syntetisk metan, Kristinestad
Publicerad: 16-01-2023

Beskrivning av projekt Projektets mål är att producera klimatneutral energi genom att återvinna koldioxid från rökgasströmmar i närområdet och av återvunnen koldioxid samt vätgas producerad förn...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Koppö Energia Oy, framställning av syntetisk metan, Kristinestad
Torrläggning av jord och dikning
Innehållssidå | Publicerad: 01-07-2014

Webbsidorna om torrläggning av jord och dikning ska flyttas till webbplatsen vatten.fi. Under länkarna nedan finns framöver uppdaterade sidor om temat: Torrläggning av odlingsmark (vatten.f...

Vatten > Utnyttjande av vattenresurser > Torrläggning av jord och dikning
Freyr Battery Finland Oy, CAM-fabrik, Vasa
Publicerad: 10-01-2023

Beskrvivning av projektet Freyr Battery Finland Oy planerar att bygga fabriken på Långskogens industriområde på en tomt som ligger öster om Vasa flygplats, cirka 8 kilometer från centrum av Vasa...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Freyr Battery Finland Oy, CAM-fabrik, Vasa
Metsä Board Abp, kartongfabrik i Kaskö
Publicerad: 04-01-2023

Beskrivning av projektet Projektet genomförs på Metsä Board Oyj:s befintliga fabriksområde i Kaskö cirka två kilometer sydost från Kaskö centraltätort. Projektområdet är beläget på en cirka 1,5 ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Metsä Board Abp, kartongfabrik i Kaskö
Miljökonsekvensbedömning
Innehållssidå | Publicerad: 20-08-2020

Syftet med miljökonsekvensbedömningsförfarandet, eller MKB, är att minska eller helt avvärja ett projekts skadliga miljökonsekvenser. Projekten kan vara motorvägar, avstjälpningsplatser eller kraftve...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning
Solita-Sitowise konsortiet har utvalts till förverkligare av datasystemet för den byggda miljön
Nyhet | Publicerad: 20-12-2022

Finlands miljöcentral har valt konsortiet bestående av Solita Oy och Sitowise Oy till teknisk förverkligare av datasystemet för den byggda miljön. Datasystemet förverkligas under år 2023 och 2024, i s......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Livsmiljön och planläggning > > Solita-Sitowise konsortiet har utvalts till förverkligare av datasystemet för den byggda miljön
Livsmiljön och planläggning > Solita-Sitowise konsortiet har utvalts till förverkligare av datasystemet för den byggda miljön
Återvinningen av hushållens avfall har blivit effektivare i många kommunregioner i Finland
Pressmeddelande | Publicerad: 15-12-2022

Finlands miljöcentral SYKE har publicerat ny regional information om mängderna av hushållsavfall och deras återvinningsgrad. Återvinningsgraden för hushållens avfall har ökat i nästan alla kommunregio......

Konsumtion och produktion > Återvinningen av hushållens avfall har blivit effektivare i många kommunregioner i Finland
EU-länderna gör framsteg i anpassningen till klimatförändringarna
Nyhet | Publicerad: 14-12-2022

EU:s medlemsstater tar bättre hänsyn till anpassning till klimatförändringarna och ökar därmed samhällenas resiliens, vilket framgår i en granskning från Europeiska miljöbyrån (EEA). ...

Klimat och luft > EU-länderna gör framsteg i anpassningen till klimatförändringarna
Marina undervattensmiljöer i huvudstadsregionen har kartlagts – i Esbo och Helsingfors 24 lokalt betydelsefulla områden
Pressmeddelande | Publicerad: 12-12-2022

Exceptionellt viktiga havsmiljöområden i Esbo och Helsingfors har identifierats och kartlagts. Allt som allt upptäcktes 24 mål som klassificerades som lokalt ekologiskt betydelsefulla. Informationen k......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Marina undervattensmiljöer i huvudstadsregionen har kartlagts – i Esbo och Helsingfors 24 lokalt betydelsefulla områden
Kartor och statistik > Marina undervattensmiljöer i huvudstadsregionen har kartlagts – i Esbo och Helsingfors 24 lokalt betydelsefulla områden
Natur > Marina undervattensmiljöer i huvudstadsregionen har kartlagts – i Esbo och Helsingfors 24 lokalt betydelsefulla områden
etusivu_rahoitus_sv
Innehållssidå | Publicerad: 01-12-2022

Ett nytt bidrag för förebyggande av skador som orsakas av fridlysta djur kan sökas (21.2.2023 NTM-centralen, STTInfo.fi) Gipsansökningen i gång i hela landet – jordbrukare, se var du kan a......

etusivu_rahoitus_sv
Övervakningsresorna i augusti 2022: Syreproblemen består i Finska viken
Pressmeddelande | Publicerad: 01-12-2022

I augusti utredde Finlands miljöcentral situationen för Finlands havsområden. De djupa bottnarna i Finska viken var syrefria och syreläget på kustens djupa bottnar hade försämrats, vilket också återsp......

Hav > Övervakningsresorna i augusti 2022: Syreproblemen består i Finska viken

1
2
3
4
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar