Gå till innehållet


1
2
3
4
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Aktuellt
Innehållssidå | Publicerad: 31.3.2020

Under projektets förlopp ordnas bland annat evenemang för intressegrupperna, då det finns tillfälle att påverka innehållet i strategin och åtgärdsprogrammet som stöder den. Dessutom ges också möjlighe...

Västra Finlands vattentjänststrategi 2050 > Aktuellt
Etusivu_iso_kuvanosto_sv
Innehållssidå | Publicerad: 31.3.2020

© Ilkka Lastumäki / SYKE Finska vikens vattenmassa har blivit omblandad och syresituationen är bättre än på flera år Pressmeddelanden 31.3.2020 Finlands miljöcentral Under......

Etusivu_iso_kuvanosto_sv
Finska vikens vattenmassa har blivit omblandad och syresituationen är bättre än på flera år
Pressmeddelande | Publicerad: 31.3.2020

I månadsskiftet januari-februari konstaterades anmärkningsvärda förändringar i Finska vikens tillstånd. Med undantag av de östligaste observationsstationerna hade Finska vikens vattenmassa i slutet av......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Finska vikens vattenmassa har blivit omblandad och syresituationen är bättre än på flera år
Kartor och statistik > Finska vikens vattenmassa har blivit omblandad och syresituationen är bättre än på flera år
Kontaktuppgifter
Innehållssidå | Publicerad: 31.3.2020

Ledande vattenhushållningsexpert Jyrki Lammila  NTM-centralen i Egentliga Finland tfn 0295 022 890 jyrki.lammila@ntm-centralen.fi   Vattenhushållningsexpert Minna Nu...

Västra Finlands vattentjänststrategi 2050 > Kontaktuppgifter
Material och publikationer
Innehållssidå | Publicerad: 31.3.2020

Sidan är under uppbyggnad....

Västra Finlands vattentjänststrategi 2050 > Material och publikationer
Skyddet av skog inom ramen för METSO-handlingsplanen har framskridit planenligt – mer resurser behövs dock för miljöstöd och naturvårdsprojekt
Pressmeddelande | Publicerad: 31.3.2020

Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet informerar: I fjol skyddades ca 4 700 hektar skogsmark med stöd av METSO-handlingsplanen. Dessutom tryggades bevarandet av viktiga livsmiljöer gen......

Natur > Skyddet av skog inom ramen för METSO-handlingsplanen har framskridit planenligt – mer resurser behövs dock för miljöstöd och naturvårdsprojekt
St1 Oy:s Bränsleterminal och kaj - Ingå Joddböle
Publicerad: 31.3.2020

Beskrivning av projektet St1 har planer på att bygga en ny terminal och kaj på hamn- och industriområdet i Ingå Joddböle. Verksamheten omfattar terminalfunktionerna i hamnen (lossning av fartyg)...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > St1 Oy:s Bränsleterminal och kaj - Ingå Joddböle
Stort antal sjöfåglar övervintrade i Finlands havsområden
Pressmeddelande | Publicerad: 31.3.2020

Ett stort antal sjöfåglar övervintrade i Finlands havsområden på grund av den ovanligt milda vintern. Man observerade speciellt rikligt med knölsvanar och alfåglar. Även en stor mängd viggar, knipor o......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Kartor och statistik > Stort antal sjöfåglar övervintrade i Finlands havsområden
Natur > Stort antal sjöfåglar övervintrade i Finlands havsområden
Västra Finlands vattentjänststrategi 2050
Innehållssidå | Publicerad: 31.3.2020

En gemensam vattentjänststrategi, som sträcker sig fram till år 2050, görs upp för Västra Finlands område.  Strategin täcker landskapen Egentliga Tavastland, Birkaland, Satakunta, Egen...

Västra Finlands vattentjänststrategi 2050
Åtgärdsprogrammet
Innehållssidå | Publicerad: 31.3.2020

Sidan är under uppbyggnad....

Västra Finlands vattentjänststrategi 2050 > Åtgärdsprogrammet
Etusivu_2_iso_kuvanosto_sv
Innehållssidå | Publicerad: 27.3.2020

© Mikael Ahlfors Forststyrelsens naturtjänster stänger överfulla rastplatser – Minister Mikkonen: Nu är det läge att varva ner i närliggande naturområden, undvik dock platser med my......

Etusivu_2_iso_kuvanosto_sv
Det mest betydande fågelvattnet i inlandet restaureras inom livsmiljöprogrammet Helmi: Grunddamm och muddring av fågelvattnet i Siikalahti
Pressmeddelande | Publicerad: 26.3.2020

Forststyrelsen ansöker om tillstånd för restaurering av fågelvattnet i Siikalahti i Parikkala. Forststyrelsen har lämnat in en tillståndsansökan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland för anläg......

Natur > Det mest betydande fågelvattnet i inlandet restaureras inom livsmiljöprogrammet Helmi: Grunddamm och muddring av fågelvattnet i Siikalahti
Arbetet för att minska bostadslösheten fortsätter – stöd till kommunerna, boenderådgivningen blir lagstadgad
Pressmeddelande | Publicerad: 24.3.2020

Regeringens mål är att halvera bostadslösheten före utgången av 2023. Arbetet fortsätter inom ramen för det treåriga samarbetsprogram för halvering av bostadslösheten som miljöministeriet inledde i bö......

Boende > Arbetet för att minska bostadslösheten fortsätter – stöd till kommunerna, boenderådgivningen blir lagstadgad
Vägtrafiken en betydande källa till mikroplast
Pressmeddelande | Publicerad: 24.3.2020

Finlands miljöcentrals utredning ger en mer exakt bild av nedskräpningen i den finländska marina miljön. På stränder i närheten av bosättning är 90 procent av skräpet som kan ses med blotta ögat olika......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Vägtrafiken en betydande källa till mikroplast
Kartor och statistik > Vägtrafiken en betydande källa till mikroplast
Konsumtion och produktion > Vägtrafiken en betydande källa till mikroplast
Finlands bästa landskapsprojekt utses för sjunde gången
Pressmeddelande | Publicerad: 23.3.2020

Det är åter dags för tävlingen Finlands bästa landskapsprojekt. Miljöministeriet ordnar vartannat år denna tävling för att efterlysa projekt som på ett lyckat sätt har bidragit till att vårda, skydda ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Livsmiljön och planläggning > Finlands bästa landskapsprojekt utses för sjunde gången
Natur > Finlands bästa landskapsprojekt utses för sjunde gången
Natur > Landskap > Finlands bästa landskapsprojekt utses för sjunde gången
Natur > Landskap > Tävlingen Finlands bästa landskapsprojekt > Finlands bästa landskapsprojekt utses för sjunde gången
Fördröjningar på byggarbetsplatserna att vänta på grund av minskad tillgång till arbetskraft
Pressmeddelande | Publicerad: 20.3.2020

Regeringen har beslutat att begränsa trafiken över Finlands gränser från och med den 19 mars, vilket gäller också dem som pendlar till arbetet. Begränsningarna påverkar den finska byggbranschen, där s......

Byggande > Fördröjningar på byggarbetsplatserna att vänta på grund av minskad tillgång till arbetskraft
Rekommendationer säkerställer smidig avfallshantering trots coronaviruset – inga förändringar i hushållens avfallssortering
Pressmeddelande | Publicerad: 20.3.2020

Miljöministeriet och social- och hälsovårdsministeriet informerar: Det är osannolikt att man smittas av coronaviruset via avfall. Enligt aktuella uppgifter medför det rådande läget inga förändringa......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Rekommendationer säkerställer smidig avfallshantering trots coronaviruset – inga förändringar i hushållens avfallssortering
Konsumtion och produktion > Rekommendationer säkerställer smidig avfallshantering trots coronaviruset – inga förändringar i hushållens avfallssortering

Publicerad: 16.3.2020

Västra Finlands vattentjänststrategi 2050 >
Nu erbjuds möjlighet till finansiering, gruppstöd och gemensam utveckling för små klimatförsök i kommunerna
Pressmeddelande | Publicerad: 16.3.2020

Miljöministeriets program Kommunernas klimatlösningar öppnade på måndagen en ansökningsomgång för finansiering av små klimatförsök som stöder en minskning av kommunernas utsläpp. De försök som väljs u......

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Nu erbjuds möjlighet till finansiering, gruppstöd och gemensam utveckling för små klimatförsök i kommunerna
Nytt program ska satsa på äldres boende
Pressmeddelande | Publicerad: 16.3.2020

Miljöministeriet har inlett ett åtgärdsprogram för äldre personers boende 2020–2022. Målet är att hjälpa de äldre och kommunerna att förutse och förbereda sig på förändringar i boendet, öka utbudet av......

Boende > Nytt program ska satsa på äldres boende

1
2
3
4
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar