1
2
3
4
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Myndigheternas uppgifter i kemikalieärenden
Innehållssidå | Publicerad: 12.10.2015

Kemikalielagen (744/1989) bestäms myndigheternas arbetsfördelning i kemikalieärenden. Ministerierna Den allmänna styrningen, uppföljningen och utvecklingen av kemikalielagstiftningen samt d...

Konsumtion och produktion > Kemikalier och miljörisker > Myndigheternas uppgifter i kemikalieärenden
Purmo vindkraftspark, Pedersöre
Publicerad: 6.5.2021

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Purmo vindkraftspark, Pedersöre
SYKEs tips för vänner av vatten
Innehållssidå | Publicerad: 3.5.2021

Ta reda på ditt eget näringsavtryck med Östersjökalkylatorn Med kalkylatorn kan du utreda vilka effekter dina konsumtionsvanor har på Östersjöns näringsämnesbelastning. Finlands andel av ......

Vatten > Vattenskydd > SYKEs tips för vänner av vatten
Vindkraftspark i Poikel, Korsnäs
Publicerad: 3.5.2021

Beskrivning av projekt I projektområdet (Poikel) planeras byggande av sammanlagt åtta vindkraftverk. De planerade vindkraftverken har en total höjd på 290 meter. Poikel vindkraftspark omfattar e...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Vindkraftspark i Poikel, Korsnäs
I Finland är trafikens positiva hälsoeffekter större än de negativa
Pressmeddelande | Publicerad: 22.4.2021

De negativa folkhälsoeffekterna av buller, luftföroreningar och olyckor som orsakas av inrikestrafik är mindre i hela Finland och i de största städerna än de positiva som hänger ihop med den fysiska a......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > I Finland är trafikens positiva hälsoeffekter större än de negativa
Byggande > I Finland är trafikens positiva hälsoeffekter större än de negativa
Livsmiljön och planläggning > I Finland är trafikens positiva hälsoeffekter större än de negativa
Verkställande av Helmi-programmet - Egentliga Finland och Satakunta
Innehållssidå | Publicerad: 19.4.2021

Rävskär. © Charlotta Berlin Aktuellt Restaureringar av fågelvattnen i Bredviksfjärden och Kumo älvs delta planeras i samarbete (meddelande 14.4.2021) NTM-centralen......

Natur > Programmet Helmi > Verkställande av Helmi-programmet - Egentliga Finland och Satakunta
Genvägar för miljökonsekvensbedömnings projekter i miljo.fi
Innehållssidå | Publicerad: 14.4.2021

Genvägar för miljökonsekvensbedömnings projekter i miljo.fi...

Genvägar för miljökonsekvensbedömnings projekter i miljo.fi
Vanda Energi Ab:s förbränningsanläggning för impregnerat träavfall, Vanda
Publicerad: 5.4.2021

Beskrivning av projektet I projektet byggs en ny förbränningsanläggning för farligt avfall där impregnerat träavfall som inte kan återvinnas förbränns i en rosterpanna. Utöver impregnerat trä br...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Vanda Energi Ab:s förbränningsanläggning för impregnerat träavfall, Vanda
Verkställande av Helmi-programmet – Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten
Innehållssidå | Publicerad: 14.4.2021

  Aktuellt Helmi-elinympäristöohjelmassa kunnostetaan Isojoen Kodesjärveä yli 200 000 eurolla (pressmeddelande på finska, 15.3.2021) Video om tyngdpunkterna i Helmi-å......

Natur > Programmet Helmi > Verkställande av Helmi-programmet – Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten
Programmet Helmi
Innehållssidå | Publicerad: 20.4.2021

Livmiljöprogrammet Helmi stärker den biologiska mångfalden i Finland och tryggar de livsviktiga ekosystemtjänsterna som naturen tillhandahåller. Samtidigt begränsas klimatförändringen och anpassninge...

Natur > Programmet Helmi
Översvämningscentret
Innehållssidå | Publicerad: 9.4.2021

Aktuellt Översvämningscentret erbjuder sina tjänster på nya vesi.fi-webtjänsten på finska .  I akuta översvämningssituationer ger SYKE och Meteorologiska institutet info...

Vatten > Översvämningscentret
Översvämningscentret
Innehållssidå | Publicerad: 9.4.2021

Aktuellt Översvämningscentret erbjuder sina tjänster på nya vesi.fi-webtjänsten på finska .  I akuta översvämningssituationer ger SYKE och Meteorologiska institutet info...

Finlands miljöcentral > Tjänster > Översvämningscentret
Etusivu_iso_kuvanosto_sv
Innehållssidå | Publicerad: 6.4.2021

© Riku Lumiaro. Livsmiljöprogrammet Helmi för främjandet av den biologiska mångfalden sänds på remiss (ym.fi) Pressmeddelande 20.4.2021 Miljöministeriet Målet med livsmilj......

Etusivu_iso_kuvanosto_sv
Utredning: Tydliga spelregler önskas för verksamheten med frivillig utsläppskompensation
Pressmeddelande | Publicerad: 6.4.2021

Det behövs enhetliga förfaranden för produktion och användning av utsläppsminskningsenheter för att göra verksamheten med frivillig utsläppskompensation mer godtagbar och minska utsläppen med hjälp av......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Klimat och luft > Utredning: Tydliga spelregler önskas för verksamheten med frivillig utsläppskompensation
Konsumtion och produktion > Utredning: Tydliga spelregler önskas för verksamheten med frivillig utsläppskompensation
Vanda Energi Ab:s säsonglager för värme, Vanda
Publicerad: 15.3.2021

Beskrivning av projektet I projektet planeras att schakta ut bergrum på 50–60 meters djup för säsongslagring av värme på Sexan-Kråkbergetområdet i Vanda. Lagrets volym skulle bli cirka 900 000 m...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Vanda Energi Ab:s säsonglager för värme, Vanda

Publicerad: 25.3.2021

Gipsspridning på åkrar i Skärgårdshavets avrinningsområde – KIPSI >
Massax Ab:s stentäktsområde och jordavstjälpningsplats i Massaholm, Vanda
Publicerad: 17.9.2020

Beskrivning av projektet Projektområdet ligger i Vanda stad så att det i nordost gränsar till Tusby gränsen. Förbindelse till projektområdet från Tusbysidan går från Senkkeris nuvarande krosstat...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Massax Ab:s stentäktsområde och jordavstjälpningsplats i Massaholm, Vanda
etusivu_tyokalut_sv
Innehållssidå | Publicerad: 11.3.2021

Klimatdatabas för byggande CO2data.fi  erbjuder objektiv data om hur de byggprodukter som används i Finland påverkar klimatet, såsom positiv och negativ klimatpåverkan, materialeffekti......

etusivu_tyokalut_sv
Arandas övervakningsresa: Ställvis rekordhöga temperaturer i Östersjön – fosforhalterna ökar i Skärgårdshavet och Bottenhavet
Pressmeddelande | Publicerad: 4.3.2021

Vattnet i Östersjön har blivit varmare och djupvattentemperaturerna är ställvis rekordhöga. Fosforhalterna i den centrala delen av Skärgårdshavet och Bottenhavet ökar. Övervakningsresultaten framkom u......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Arandas övervakningsresa: Ställvis rekordhöga temperaturer i Östersjön – fosforhalterna ökar i Skärgårdshavet och Bottenhavet
Kartor och statistik > Arandas övervakningsresa: Ställvis rekordhöga temperaturer i Östersjön – fosforhalterna ökar i Skärgårdshavet och Bottenhavet
Vatten > Arandas övervakningsresa: Ställvis rekordhöga temperaturer i Östersjön – fosforhalterna ökar i Skärgårdshavet och Bottenhavet
Etusivu_2_iso_kuvanosto_sv
Innehållssidå | Publicerad: 4.3.2021

Trafik på Mannerheimvägen. Brunakärr, Helsingfors. © Rodeo.fi. I Finland är trafikens positiva hälsoeffekter större än de negativa (syke.fi) Pressmeddelande 22.4.2021 Finlands mil......

Etusivu_2_iso_kuvanosto_sv

1
2
3
4
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar