Gå till innehållet


1
2
3
4
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Trafikledsverkets Helsingfors-Åbo snabb tågförbindelse
Publicerad: 12.11.2019

Beskrivning av projektet I projektet för en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo ingår en ny dubbelspårig bana mellan Esbo och Salo (längd 95 kilometer) och byggandet av dubbelspår lä...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Trafikledsverkets Helsingfors-Åbo snabb tågförbindelse
Hållbar näringsämneshantering inom biogasproduktion
Innehållssidå | Publicerad: 21.8.2020

Sustainable biogas -projekt Biogas är ett klimat-smart alternativ för energiproduktion. Produktionen av biogas är dock förknippad med risken för övergödningsproducerande näringsutsläpp. Sustain...

Hållbar näringsämneshantering inom biogasproduktion
Kontaktuppgifter
Innehållssidå | Publicerad: 21.8.2020

Sanna Tikander, koordinator Tel. 0295 023 019, sanna.tikander (at) ely-keskus.fi Adress: Egentliga-Finlands NTM-central, Självständighetsplan 2, PL 523, 20101 Åbo ...

Hållbar näringsämneshantering inom biogasproduktion > Kontaktuppgifter
Aktuellt
Innehållssidå | Publicerad: 8.4.2020

Sidorna uppdateras!   ...

Gipsspridning på åkrar i Skärgårdshavets avrinningsområde – KIPSI > Aktuellt
Gipsspridningsområden
Innehållssidå | Publicerad: 8.4.2020

Inom Skärgårdshavets avrinningsområde finns det uppskattningsvis 150 000 ha åker som lämpar sig för gipsspridning. Gipsspridningen som Programmet för effektiviserat vattenskydd finansierar är ri...

Gipsspridning på åkrar i Skärgårdshavets avrinningsområde – KIPSI > Gipsspridningsområden
Evenemang
Innehållssidå | Publicerad: 8.4.2020

Presentation av KIPSI-projektet i strömmade sändningar av stödutbildning 2020.   Odlarkryssning 11.12.2019 2019-12-11 KIPSI-hanke-esittely_Salminen.pdf ...

Gipsspridning på åkrar i Skärgårdshavets avrinningsområde – KIPSI > Evenemang
Gipsspridning på åkrar i Skärgårdshavets avrinningsområde – KIPSI
Innehållssidå | Publicerad: 8.4.2020

Projektets mål är att sprida gips på 50 000–85 000 hektar åker inom Skärgårdshavets avrinningsområde åren 2020–2022, vilket minskar belastningen på Skärgårdshavet från avrinningsområdet. Målet ä...

Gipsspridning på åkrar i Skärgårdshavets avrinningsområde – KIPSI
Kontaktinformation
Innehållssidå | Publicerad: 8.4.2020

KIPSI-projektet hör till bl.a. vattenenhetens uppgifter på NTM-centralen i Egentliga Finland Pekka Salminen, projektledare pekka.salminen(a)ely-keskus.fi, tfn 0295 022 045, (050 39...

Gipsspridning på åkrar i Skärgårdshavets avrinningsområde – KIPSI > Kontaktinformation
Presentation av projektet
Innehållssidå | Publicerad: 8.4.2020

Gipsspridning Upphandlingen av gipsanskaffning och logistik pågår till 30.3.2020 kl. 12:00. Därefter fattas ett beslut om avtalsleverantör utifrån de anbud som inkommit. Odlarna kontaktas under ...

Gipsspridning på åkrar i Skärgårdshavets avrinningsområde – KIPSI > Presentation av projektet
Publikationer
Innehållssidå | Publicerad: 8.4.2020

Nedan finns en lista över publikationer och anvisningar som gäller gipsbehandling av åkermark. Gips som jordförbättringsämne (på finska) Gipsbehandling av åkrar som...

Gipsspridning på åkrar i Skärgårdshavets avrinningsområde – KIPSI > Publikationer
Rådgivning
Innehållssidå | Publicerad: 8.4.2020

Rådgivning till odlare ges på finska av ProAgria Länsi-Suomi och på svenska av Finska Hushållningssällskapet. Kontaktuppgifterna till rådgivningen finns på sidan Kontaktinformation.   ...

Gipsspridning på åkrar i Skärgårdshavets avrinningsområde – KIPSI > Rådgivning
Ansökan om gipsbehandling
Innehållssidå | Publicerad: 24.7.2020

Ansökningsperioden har avslutats 2020!   Ansökningsperioden 2021 öppnar på våren. Länken till sökportalen och de utskrivbara ansökningsblanketterna kommer att uppdateras på den hä...

Gipsspridning på åkrar i Skärgårdshavets avrinningsområde – KIPSI > Ansökan om gipsbehandling
Vanliga frågor
Innehållssidå | Publicerad: 8.4.2020

Frågor och svar som framkommit under KIPSI-projektet 1. Mervärdesskatt Enligt 1 § i mervärdesskattelagen ska mervärdesskatt betalas till staten på rörelsemässig försäljning av varor och tjä...

Gipsspridning på åkrar i Skärgårdshavets avrinningsområde – KIPSI > Vanliga frågor
Aktuellt
Innehållssidå | Publicerad: 31.3.2020

Under projektets förlopp ordnas bland annat evenemang för intressegrupperna, då det finns tillfälle att påverka innehållet i strategin och åtgärdsprogrammet som stöder den. Dessutom ges också möjligh...

Västra Finlands vattentjänststrategi 2050 > Aktuellt
Kontaktuppgifter
Innehållssidå | Publicerad: 31.3.2020

Ledande vattenhushållningsexpert Jyrki Lammila  NTM-centralen i Egentliga Finland tfn 0295 022 890 jyrki.lammila@ntm-centralen.fi   Vattenhushållningsexpert Minna Nu...

Västra Finlands vattentjänststrategi 2050 > Kontaktuppgifter
Material och publikationer
Innehållssidå | Publicerad: 31.3.2020

Sidan är under uppbyggnad....

Västra Finlands vattentjänststrategi 2050 > Material och publikationer
Västra Finlands vattentjänststrategi 2050
Innehållssidå | Publicerad: 31.3.2020

En gemensam vattentjänststrategi, som sträcker sig fram till år 2050, görs upp för Västra Finlands område.  Strategin täcker landskapen Egentliga Tavastland, Birkaland, Satakunta, Ege...

Västra Finlands vattentjänststrategi 2050
Åtgärdsprogrammet
Innehållssidå | Publicerad: 31.3.2020

Sidan är under uppbyggnad....

Västra Finlands vattentjänststrategi 2050 > Åtgärdsprogrammet
Preliminär bedömning av översvämningsrisker från vattendrag och från havet - Egentliga Finland och Satakunta
Innehållssidå | Publicerad: 5.4.2018

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland har bedömt översvämningsriskerna på grund av vattendragen och högre havsvattenstånd i sin region. På basis av den preliminära riskbedömningen&......

Vatten > Flöden och översvämningar > Hantering av översvämningsrisker > Planering av hanteringen av översvämningsrisker > Preliminär bedömning av översvämningsrisker från vattendrag och från havet > Preliminär bedömning av översvämningsrisker från vattendrag och från havet - Egentliga Finland och Satakunta
Kontaktuppgifter
Innehållssidå | Publicerad: 17.8.2017

Anni Karhunen, överinspektör Tel. 0295 022 878, anni.karhunen (at) ely-keskus.fi,   Adress: Egentliga-Finlands NTM-central, Självständighetsplan 2, PL 523, 20101 Åbo ...

En näringsneutral kommun > Kontaktuppgifter

1
2
3
4
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar