Gå till innehålletLagstiftning
Innehållssidå | Publicerad: 12.9.2013

De centralaste föreskrifterna som sammanhänger med vattenhushållningsärenden är vattenlagen och statsrådets författning om vattenhushållningsärenden som trädde i kraft år 2012. De definierar de allmän...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Tillstånd enligt vattenlagen > Lagstiftning