Gå till innehållet


Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Pjelax vindkraftspark, Närpes
Publicerad: 17.7.2015

Beskrivning av projektet Den vindkraftspark som VindIn planerar ligger på skogsbruksdominerade områden i Närpes intill riksväg 8, mellan byarna Pjelax och Myrkky. Den planerade vindkraftsparken ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Pjelax vindkraftspark, Närpes
Energiproduktionens förnyelseprojekt vid M-real Abp:s fabrik i Gerknäs, Lojo
Publicerad: 17.7.2015

  Bedömningsprogrammet har mottagits: 29.9.2006 Bedömningsprogrammet finns påseende: 9.10. - 7.12.2006 Kungörelse om bedömningsprogrammet (pdf 28 Kb): 4.10.2006 Informatio...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Energiproduktionens förnyelseprojekt vid M-real Abp:s fabrik i Gerknäs, Lojo
Lappfjärd Dagsmarks vindkraftspark, Kristinestad
Publicerad: 17.7.2015

Beskrivning av projektet MKB-förfarandet gäller O2 Finland Oy:s vindkraftsprojekt Lappfjärd Dagsmark i Kristinestad. Bolaget planerar att bygga en vindkraftspark i Dagsmark i Kristinestad, ungef...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Lappfjärd Dagsmarks vindkraftspark, Kristinestad
Sandbacka vindkraftspark, Nykarleby och Vörå
Publicerad: 17.7.2015

Beskrivningen av projektet Den planerade vindkraftparkens södra del är beläget i Vörå kommun och norra del i Nykarleby stads område. Projektområdet är beläget cirka 15 kilometer söder om Nykarle...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Sandbacka vindkraftspark, Nykarleby och Vörå
Storbötet vindkraftspark, Nykarleby och Vörå
Publicerad: 17.7.2015

Beskrivning av projektet Vindkraftsparken som PROKON Wind Energy Finland Oy planerar är främst belägen i cirka åtta kilometer öst om Oravais på Vörå kommuns och Nykarleby stads kommungräns. Avst...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Storbötet vindkraftspark, Nykarleby och Vörå
Mikonkeidas vindkraftspark, Kristinestad
Publicerad: 17.7.2015

Den vindkraftspark som planeras på Mikonkeidasområdet ligger några kilometer öster om riksväg 8, delvis i den södra delen av Kristinestad och delvis i Storå kommun. Avståndet till Kristinestads centr...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Mikonkeidas vindkraftspark, Kristinestad
Vindkraftspark Kristinestad Norr, Kristinestad
Publicerad: 17.7.2015

Beskrivning av projektet Vindkraftsparken som Triventus Wind Power AB planerar ligger främst på området som används för skogsbruk öster om riksväg 8 i Kristinestads nordostliga del. Avståndet ti...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Vindkraftspark Kristinestad Norr, Kristinestad
Pörtom vindkraftspark, Närpes
Publicerad: 17.7.2015

Beskrivning av projektet De vindkraftsparker som VindIn Ab och Triventus Ab planerar ligger främst på området som används för skogsbruk öster om riksväg 8, cirka 28 kilometer från Närpes centrum...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Pörtom vindkraftspark, Närpes
Västervik vindkraftspark, Kristinestad
Publicerad: 17.7.2015

Beskrivning av projektet Triventus Wind Power AB planerar en vindkraftspark i Västervik, Kristinestad. Projektområdet är beläget på ca 28 kilometer söder om Kristinestads centrum, väster Riksv...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Västervik vindkraftspark, Kristinestad
Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker, Kristinestad
Publicerad: 17.7.2015

Beskrivning av projektet De vindkraftsparker som CPC Finland Ab planerar ligger främst på områden som används för skogsbruk öster om riksväg 8, cirka nio kilometer från Kristinestads centrum mot...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker, Kristinestad
Mutkalampi vindkraftspark, Kannus, Kalajoki, Karleby
Publicerad: 17.7.2015

Beskrivning av projektet Projektområdet ligger i Mutkalampi i Kannus stads norra del, området av Uusi Somero i Karlebystads nordöstra del samt södra delen av Mökkiperä i Kalajoki stad på båda si...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Mutkalampi vindkraftspark, Kannus, Kalajoki, Karleby
Uttermossa vindkraftspark, Kristinestad
Publicerad: 17.7.2015

BEDÖMNINGSPROGRAMMET MKB-programmet för Uttermossa vindkraftspark del 1 (på finska, sidorna 1- 21) (pdf  2,5 Mb) 17.12.2012 MKB-programmet för Uttermossa vindkraftspark del 2...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Uttermossa vindkraftspark, Kristinestad
Brännträsk vindkraftspark, Närpes
Publicerad: 17.7.2015

Beskrivning av projektet SABA Wind Oy Ab planerar en vindkraftspark vid namn Brännsträsk vind i Nämpnäs by, Närpes stad. Projektområdet är avlångt i nord-sydlig riktning och har en maximal längd...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Brännträsk vindkraftspark, Närpes
Bergö vindkraftspark, Malax
Publicerad: 17.7.2015

BEDÖMNINGSPROGRAM Anlänt : 3.5.2010 Framlagt till påseende : 10.5-8.6.2010 Bedömningsprogrammet är framlagt till påseende under tjänstetid på kommunernas officiella anslagstavlor: Malax ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Bergö vindkraftspark, Malax
Ersättande av den existerande oljepannan vid kraftverket i Kristinestad med en ny flerbränslepanna, Kristinestad
Publicerad: 17.7.2015

Projektbeskrivning: Projektet planeras på PVO:s kraftverksområde på Björnön i Kristinestad. Till projektets omedelbara verkningsområdet hör en kommun, Kristinestad. För tillfället består kr...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Ersättande av den existerande oljepannan vid kraftverket i Kristinestad med en ny flerbränslepanna, Kristinestad
Projekt för en vindkraftspark i Norrskogen (Nixmossen)
Publicerad: 17.7.2015

Bedömningsprogrammet MKB-program för Nixmossen vindkraftspark  (pdf. 3,4 MB), anlänt: 1.6.2009 Bedömningsprogrammet var framlagt till påseende 8.6.- 8.7.2009 på den o...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Projekt för en vindkraftspark i Norrskogen (Nixmossen)
Vindkraftspark i havsområdet utanför Sideby, Kristinestad
Publicerad: 17.7.2015

Bedömningsprogrammet MKB-program för Sideby vindkraftspark  (pdf 1,5 Mb), anlänt: 16.4.2009 elektroniskt och per post, tryckt form: 17.4.2009 Kungörelse av MKB-programmet...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Vindkraftspark i havsområdet utanför Sideby, Kristinestad
Lillkyro vindkraftspark, Lillkyro
Publicerad: 17.7.2015

Bedömningsprogrammet Sammandrag av MKB-programmet för Lillkyro vindkraftspark  (pdf, 700 kB), anlänt: 7.4.2009 Bedömningsprogrammet var framlagt till påseende på d...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Lillkyro vindkraftspark, Lillkyro
Ömossa vindkraftspark, Kristinestad
Publicerad: 17.7.2015

Bedömningsprogrammet MKB-program för Ömossa vindkraftspark  (pdf 4,7 Mb), anlänt: 16.3.2009 elektr. och per e-post, tryckt form Kungörelse av MKB-programmet för Ömossa vind...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Ömossa vindkraftspark, Kristinestad
Projekt för en vindkraftspark i Malax, Malax
Publicerad: 17.7.2015

Bedömningsprogrammet MKB-program för Malax vindkraftspark   (pdf 4,7 Mb), anlänt: 10.3.2009 elektr. och per e-post, tryckt form: 17.3.2009 Bedömningsprogrammet var ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Projekt för en vindkraftspark i Malax, Malax

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar