Gå till innehållet


Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
5
6
7
8
9

Miljöministeriet beviljar understöd för projekt som främjar cirkulär ekonomi inom träbyggande – nu också ny information om träbaserat rivningsavfall
Pressmeddelande | Publicerad: 7.2.2020

Under den tredje ansökningsomgången för miljöministeriets stödprogram för tillväxt och utveckling med trä beviljades sammanlagt ca 500 000 euro i understöd för projekt som främjar träbyggande och cirk......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Byggande > Byggnadens energi- och ekoeffektivitet > Miljöministeriet beviljar understöd för projekt som främjar cirkulär ekonomi inom träbyggande – nu också ny information om träbaserat rivningsavfall
Byggande > Miljöministeriet beviljar understöd för projekt som främjar cirkulär ekonomi inom träbyggande – nu också ny information om träbaserat rivningsavfall
Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljöministeriet beviljar understöd för projekt som främjar cirkulär ekonomi inom träbyggande – nu också ny information om träbaserat rivningsavfall
Statsunderstöd för insamling, transport och lagring av oljeavfall
Nyhet | Publicerad: 6.2.2020

Vid miljöministeriet pågår en tidsbegränsad statlig stödordning vars mål är att främja riksomfattande insamling av oljeavfall och lämnande av oljeavfall till behandling på behörigt sätt. Statsunderstö......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Statsunderstöd för insamling, transport och lagring av oljeavfall
Konsumtion och produktion > Statsunderstöd för insamling, transport och lagring av oljeavfall
EU:s nya dricksvattendirektiv förbättrar säkerheten i fråga om hushållsvatten
Pressmeddelande | Publicerad: 5.2.2020

EU-ländernas ambassadörer godkände i dag en politisk överenskommelse om innehållet i det nya dricksvattendirektivet. Syftet med det nya dricksvattendirektivet är att trygga hushållsvatten av allt högr......

Vatten > EU:s nya dricksvattendirektiv förbättrar säkerheten i fråga om hushållsvatten
Minister Mikkonen deltar i Barents miljöministermöte i Luleå – Finland axlar ordförandeskapet i miljöarbetsgruppen
Pressmeddelande | Publicerad: 5.2.2020

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen deltar i Barents miljöministermöte som ordnas i Luleå i Sverige onsdagen den 5 februari. I samband med mötet övertar Finland ordförandeskapet i miljöarbetsgru......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Klimat och luft > Minister Mikkonen deltar i Barents miljöministermöte i Luleå – Finland axlar ordförandeskapet i miljöarbetsgruppen
Natur > Minister Mikkonen deltar i Barents miljöministermöte i Luleå – Finland axlar ordförandeskapet i miljöarbetsgruppen
Teppo Lehtinen utnämnd till överdirektörstjänst vid miljöministeriet
Pressmeddelande | Publicerad: 30.1.2020

Statsrådet har utnämnt Teppo Lehtinen till en tjänst som överdirektör vid miljöministeriet för tiden 1.2.2020–31.1.2025. Överdirektören är chef för ministeriets avdelning för den byggda miljön....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Teppo Lehtinen utnämnd till överdirektörstjänst vid miljöministeriet
Byggande > Teppo Lehtinen utnämnd till överdirektörstjänst vid miljöministeriet
Unga vill se robusta internationella mål för biologisk mångfald och en tydlig plan för hur de ska uppnås
Pressmeddelande | Publicerad: 27.1.2020

Unga vill att det i år sätts upp robusta internationella mål för biologisk mångfald och utarbetas en tydlig plan för hur målen ska uppnås. De unga betonar vikten av att man i målen beaktar företagens ......

Natur > Unga vill se robusta internationella mål för biologisk mångfald och en tydlig plan för hur de ska uppnås
Nu bereds långsiktiga mål för livsmiljöprogrammet Helmi – en brett sammansatt styrgrupp och arbetsgrupp har tillsatts
Pressmeddelande | Publicerad: 24.1.2020

Miljöministeriet har i dag tillsatt ett projekt för att bereda innehållet i och målen för livsmiljöprogrammet Helmi fram till 2030. Programmet, som inletts av miljöministeriet, är ett viktigt verktyg ......

Natur > Nu bereds långsiktiga mål för livsmiljöprogrammet Helmi – en brett sammansatt styrgrupp och arbetsgrupp har tillsatts
Revideringen av naturvårdslagstiftningen inleds med ett samråd med allmänheten
Pressmeddelande | Publicerad: 24.1.2020

Revideringen av naturvårdslagstiftningen har nu inletts. I det inledande skedet ordnas ett samråd där allmänheten har möjlighet att framföra synpunkter. Inom ramen för projektet revideras naturvårdsla......

Natur > Revideringen av naturvårdslagstiftningen inleds med ett samråd med allmänheten
Nu finns möjlighet att kommentera den långsiktiga renoveringsstrategin – målet att underlätta renoveringar som förbättrar byggnaders energiprestanda
Pressmeddelande | Publicerad: 23.1.2020

Miljöministeriet ber om kommentarer till ett utkast till långsiktig renoveringsstrategi. Strategin ska underlätta frivillig och kostnadseffektiv renovering av byggnadsbeståndet så att det uppnår en hö......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Byggande > Byggnadens energi- och ekoeffektivitet > Nu finns möjlighet att kommentera den långsiktiga renoveringsstrategin – målet att underlätta renoveringar som förbättrar byggnaders energiprestanda
Byggande > Nu finns möjlighet att kommentera den långsiktiga renoveringsstrategin – målet att underlätta renoveringar som förbättrar byggnaders energiprestanda
Byggande > Reparationsinformation > Nu finns möjlighet att kommentera den långsiktiga renoveringsstrategin – målet att underlätta renoveringar som förbättrar byggnaders energiprestanda
Unga tar fram rekommendationer med tanke på de internationella mål för biologisk mångfald som fastställs senare i år
Pressmeddelande | Publicerad: 21.1.2020

Fredagen den 24 januari ordnar Pohjola-Nordens Ungdomsförbund och miljöministeriet en workshop för unga kring temat biologisk mångfald. Under workshoppen får deltagarna ta fram egna rekommendationer m......

Natur > Unga tar fram rekommendationer med tanke på de internationella mål för biologisk mångfald som fastställs senare i år
Nu inleds ett samråd om förslaget till övervakningsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2020–2026
Pressmeddelande | Publicerad: 20.1.2020

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland och miljöministeriet ber om synpunkter på förslaget till övervakningsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2020–2026. Samrådet pågår 20.1–2......

Hav > Nu inleds ett samråd om förslaget till övervakningsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2020–2026
Emma Terämä ska leda beredningen av den nationella stadsstrategin
Nyhet | Publicerad: 17.1.2020

Emma Terämä från SYKE har från och med den 7 januari 2020 utnämnts för att leda beredningen av den nationella stadsstrategin vid finansministeriet. I regeringsprogrammet har man kommit överens om att ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Emma Terämä ska leda beredningen av den nationella stadsstrategin
Livsmiljön och planläggning > Emma Terämä ska leda beredningen av den nationella stadsstrategin
Utredare rekommenderar att förfarandet med MBT-avtal ska börja tillämpas i stadsregionerna Jyväskylä, Kuopio och Lahtis
Pressmeddelande | Publicerad: 17.1.2020

Miljöministeriet har slutfört sin utredning om möjligheten att tillämpa förfarandet med avtal för markanvändning, boende och trafik (MBT) inom stadsregionerna Jyväskylä, Kuopio och Lahtis. Utredaren M......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Utredare rekommenderar att förfarandet med MBT-avtal ska börja tillämpas i stadsregionerna Jyväskylä, Kuopio och Lahtis
Livsmiljön och planläggning > Utredare rekommenderar att förfarandet med MBT-avtal ska börja tillämpas i stadsregionerna Jyväskylä, Kuopio och Lahtis
Samråd med intressegrupper ger underlag för beredningen av utvecklingsprogrammet för bostadspolitiken
Pressmeddelande | Publicerad: 14.1.2020

Det ska utarbetas ett utvecklingsprogram för bostadspolitiken i Finland för åren 2021–2028. Som underlag för beredningen genomförs en webbenkät som ska klarlägga intressegruppernas syn på styrkor, sva......

Boende > Samråd med intressegrupper ger underlag för beredningen av utvecklingsprogrammet för bostadspolitiken
Från ingången av året beviljas understöd för undersökning och för planering av grundliga förbättringar i bostäder med inomhusluftproblem
Pressmeddelande | Publicerad: 2.1.2020

Från ingången av 2020 kan man ansöka om understöd för kostnader som föranleds av undersökningar av skicket och planering av grundliga förbättringar i bostäder och bostadsbyggnader med inomhusluftprobl......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Från ingången av året beviljas understöd för undersökning och för planering av grundliga förbättringar i bostäder med inomhusluftproblem
Byggande > Från ingången av året beviljas understöd för undersökning och för planering av grundliga förbättringar i bostäder med inomhusluftproblem
Peab Industri Ltd:s stenmaterialområde i Malmgård, Lovisa
Publicerad: 6.5.2020

Beskrivning av projektet Projektet gäller en tvådelad utvidgning av ett stenmaterialområde intill Mörskomvägen (väg 167) i byn Malmgård i Lovisa stad. I projektområdets västra del (Grus-Malmgård...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Peab Industri Ltd:s stenmaterialområde i Malmgård, Lovisa
Grundvattnens status
Innehållssidå | Publicerad: 11.11.2013

I Finland finns det cirka 3900 grundvattenområden som är viktiga för vattenförsörjningen och som lämpar sig för vattenförsörjning eller som upprätthåller ett ekosystem som är beroende av grundvatten....

Vatten > Grundvattnens status
Sammanlagt 100 miljoner euro kan beviljas i energiunderstöd för bostadshus åren 2020–2022
Pressmeddelande | Publicerad: 19.12.2019

Statsrådet har utfärdat en förordning om energiunderstöd för bostadshus. Understöd kan beviljas för reparationsprojekt som leder till att energiprestandan i bostadshus förbättras. Sammanlagt 20 miljon......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Sammanlagt 100 miljoner euro kan beviljas i energiunderstöd för bostadshus åren 2020–2022
Byggande > Sammanlagt 100 miljoner euro kan beviljas i energiunderstöd för bostadshus åren 2020–2022
Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Sammanlagt 100 miljoner euro kan beviljas i energiunderstöd för bostadshus åren 2020–2022
Jul 2019 ymparisto.fi
Innehållssidå | Publicerad: 18.12.2019

...

Jul 2019 ymparisto.fi
Naturvårdslagstiftningen ses över – brett sammansatta grupper har tillsatts med uppdrag att följa upp och främja reformen
Pressmeddelande | Publicerad: 17.12.2019

Miljöministeriet ska se över naturvårdslagstiftningen. Inom ramen för projektet ska naturvårdslagen (1096/1996) och naturvårdsförordningen (160/1997) revideras samt en ny lag om förfarandet för ersätt......

Natur > Naturvårdslagstiftningen ses över – brett sammansatta grupper har tillsatts med uppdrag att följa upp och främja reformen

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
5
6
7
8
9