Första Föregående
1
2
3
4
5
...
10
Nästa Sista

Samråd med intressegrupper ger underlag för beredningen av utvecklingsprogrammet för bostadspolitiken
Pressmeddelande | Publicerad: 14.1.2020

Det ska utarbetas ett utvecklingsprogram för bostadspolitiken i Finland för åren 2021–2028. Som underlag för beredningen genomförs en webbenkät som ska klarlägga intressegruppernas syn på styrkor, sva......

Boende > Samråd med intressegrupper ger underlag för beredningen av utvecklingsprogrammet för bostadspolitiken
Genvägar i miljo.fi
Innehållssidå | Publicerad: 13.1.2020

Korta adresser, dvs. genvägar, används till innehållet på sidorna av miljo.fi. De korta adresserna gör det lättare att länka till sidorna. Adresserna är också lättare att komma ihåg. Det finns en för......

Genvägar i miljo.fi
Från ingången av året beviljas understöd för undersökning och för planering av grundliga förbättringar i bostäder med inomhusluftproblem
Pressmeddelande | Publicerad: 2.1.2020

Från ingången av 2020 kan man ansöka om understöd för kostnader som föranleds av undersökningar av skicket och planering av grundliga förbättringar i bostäder och bostadsbyggnader med inomhusluftprobl......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Från ingången av året beviljas understöd för undersökning och för planering av grundliga förbättringar i bostäder med inomhusluftproblem
Byggande > Från ingången av året beviljas understöd för undersökning och för planering av grundliga förbättringar i bostäder med inomhusluftproblem
YIT Industry Ltd:s stenmaterialområde i Malmgård, Lovisa
Publicerad: 31.12.2019

Beskrivning av projektet Projektet gäller en tvådelad utvidgning av ett stenmaterialområde intill Mörskomvägen (väg 167) i byn Malmgård i Lovisa stad. I projektområdets västra del (Grus-Malmgård...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > YIT Industry Ltd:s stenmaterialområde i Malmgård, Lovisa
Grundvattnens status
Innehållssidå | Publicerad: 11.11.2013

I Finland finns det cirka 3900 grundvattenområden som är viktiga för vattenförsörjningen och som lämpar sig för vattenförsörjning eller som upprätthåller ett ekosystem som är beroende av grundvatten....

Vatten > Grundvattnens status
Sammanlagt 100 miljoner euro kan beviljas i energiunderstöd för bostadshus åren 2020–2022
Pressmeddelande | Publicerad: 19.12.2019

Statsrådet har utfärdat en förordning om energiunderstöd för bostadshus. Understöd kan beviljas för reparationsprojekt som leder till att energiprestandan i bostadshus förbättras. Sammanlagt 20 miljon......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Sammanlagt 100 miljoner euro kan beviljas i energiunderstöd för bostadshus åren 2020–2022
Byggande > Sammanlagt 100 miljoner euro kan beviljas i energiunderstöd för bostadshus åren 2020–2022
Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Sammanlagt 100 miljoner euro kan beviljas i energiunderstöd för bostadshus åren 2020–2022
Jul 2019 ymparisto.fi
Innehållssidå | Publicerad: 18.12.2019

...

Jul 2019 ymparisto.fi
För att förbättra grundvattnens status behövs vattenvårdsförvaltning
Pressmeddelande | Publicerad: 17.12.2019

I Finland finns det cirka 3900 grundvattenområden som är viktiga för vattenförsörjningen och som lämpar sig för vattenförsörjning eller som upprätthåller ett ekosystem som är beroende av grundvatten. ......

Vatten > För att förbättra grundvattnens status behövs vattenvårdsförvaltning
Naturvårdslagstiftningen ses över – brett sammansatta grupper har tillsatts med uppdrag att följa upp och främja reformen
Pressmeddelande | Publicerad: 17.12.2019

Miljöministeriet ska se över naturvårdslagstiftningen. Inom ramen för projektet ska naturvårdslagen (1096/1996) och naturvårdsförordningen (160/1997) revideras samt en ny lag om förfarandet för ersätt......

Natur > Naturvårdslagstiftningen ses över – brett sammansatta grupper har tillsatts med uppdrag att följa upp och främja reformen
Motstridig stämning när klimatmötet i Madrid avslutades
Pressmeddelande | Publicerad: 16.12.2019

Klimatmötet i Madrid avslutades på söndag eftermiddag i motstridig stämning. Förhandlingarna om reglerna för marknadsmekanismerna, som var det huvudsakliga temat för klimatmötet, avslutades med ett pr......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Klimat och luft > Motstridig stämning när klimatmötet i Madrid avslutades
Motstridig stämning när klimatmötet i Madrid avslutades
Informationssystem
Innehållssidå | Publicerad: 8.1.2018

Kartor och statistik > Informationssystem
Statsunderstöd för ordnande av vård för skadade vilda djur
Nyhet | Publicerad: 10.12.2019

Miljöministeriet utlyser statsunderstöd för 2020 för ordnande av vård för skadade vilda djur. Ansökningstiden inleds den 10 december 2019, och ansökan ska lämnas in till miljöministeriet senast den 24......

Natur > Statsunderstöd för ordnande av vård för skadade vilda djur
Frivillig anmälan och bokföring av lager av äldre CITES-trädarter
Innehållssidå | Publicerad: 28.11.2019

Äldre lager av CITES-trädarter I vissa EU-länder inventeras och registreras lagren av CITES-träd, och färdiga produkter (lagret av trävara som har anskaffats innan arten reglerades, sk. pre...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Internationell och EU-intern handel med hotade arter och de tillstånd som krävs för detta (CITES) > Växter och CITES > CITES-trädarter > Ändringar i CITES-regleringen som berör trädarter 2019 > Frivillig anmälan och bokföring av lager av äldre CITES-trädarter
Mer grönsaker och kontakt med naturen, mindre matsvinn – en ny verksamhetsmodell för daghemmen
Pressmeddelande | Publicerad: 9.12.2019

Barn tycker om grönsaker, frukt och bär som de själva odlat och tillrett. Daghem kan minska matsvinnet genom långsiktigt samarbete och planering. Barnen kan få mer kontakt med naturen genom långa utfl......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Konsumtion och produktion > Mer grönsaker och kontakt med naturen, mindre matsvinn – en ny verksamhetsmodell för daghemmen
Natur > Mer grönsaker och kontakt med naturen, mindre matsvinn – en ny verksamhetsmodell för daghemmen
Nätverket av naturskyddsområden i Barentsregionen har kompletterats med två nya områden i nordvästra Ryssland
Nyhet | Publicerad: 9.12.2019

I Ryssland har det inrättats två nya naturskyddsområden nära gränsen mot Finland. På halvön Zaonezje i Karelen har det inrättats ett naturminnesmärke och i Archangelsk ett större skyddsområde. Finländ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Natur > Nätverket av naturskyddsområden i Barentsregionen har kompletterats med två nya områden i nordvästra Ryssland
Natur > Skyddsområden > Nätverket av naturskyddsområden i Barentsregionen har kompletterats med två nya områden i nordvästra Ryssland
Ändringar i CITES-regleringen som berör trädarter 2019
Innehållssidå | Publicerad: 26.11.2019

AKtUellt Ändringarna i CITES-listningen rörande trädarterna tagna vid 18. CITES-partsmötet trädde i kraft i EU 14.12.2019. Ny artförordning Kommissionens förordning (EU) 20...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Internationell och EU-intern handel med hotade arter och de tillstånd som krävs för detta (CITES) > Växter och CITES > CITES-trädarter > Ändringar i CITES-regleringen som berör trädarter 2019
Finland börjar bereda det nationella genomförandet av direktivet om engångsplast
Pressmeddelande | Publicerad: 5.12.2019

Miljöministeriet tillsätter ett projekt för att börja bereda det nationella genomförandet av det så kallade direktivet om engångsplast*. Direktivet förutsätter olika åtgärder beroende på produktgrupp:......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Finland börjar bereda det nationella genomförandet av direktivet om engångsplast
Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Finland börjar bereda det nationella genomförandet av direktivet om engångsplast
Konsumtion och produktion > Finland börjar bereda det nationella genomförandet av direktivet om engångsplast
Regeringen inleder ett program för främjande av cirkulär ekonomi - Reijo Karhinen är ordförande för styrgruppen
Pressmeddelande | Publicerad: 5.12.2019

Finland får ett strategiskt program för främjande av cirkulär ekonomi. Målet är att skapa en ny ekonomi som baserar sig på cirkulär ekonomi. Genom programmet vill regeringen stärka Finlands roll som f......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Byggande > Regeringen inleder ett program för främjande av cirkulär ekonomi - Reijo Karhinen är ordförande för styrgruppen
Konsumtion och produktion > Regeringen inleder ett program för främjande av cirkulär ekonomi - Reijo Karhinen är ordförande för styrgruppen
Miljöministeriet utvecklar systemet för ersättning av miljöskador
Pressmeddelande | Publicerad: 4.12.2019

Miljöministeriet har tillsatt ett lagstiftningsprojekt för att utveckla de subsidiära miljöansvarssystemen för miljöskador. Målet är att på ett mer heltäckande sätt än i dag hantera miljörisker, kompe......

Konsumtion och produktion > Miljöministeriet utvecklar systemet för ersättning av miljöskador
Miljötillståndet i Europa 2020: en omedelbar kursändring är nödvändig
Nyhet | Publicerad: 4.12.2019

Europa kommer inte att uppnå sina mål för 2030 utan omedelbara insatser de närmaste 10 åren, för att ta itu med den alarmerande snabba förlusten av biologisk mångfald, klimatförändringarnas ökande eff......

Kartor och statistik > Miljötillståndet i Europa 2020: en omedelbar kursändring är nödvändig

Första Föregående
1
2
3
4
5
...
10
Nästa Sista