Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
5
6
7
8
9

Granskning av fönstrens skick
Innehållssidå | Publicerad: 16-11-2016

Innan tätningsarbetena inleds ska fönstrens och dörrarnas skick granskas. Vid stora objekt lönar det sig att anlita en sakkunnig specialiserad på reparation och tätning av fönster för att utföra en k...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Reparationsprojekt > Reparation av fönster > Tätningsanvisning för fönster och dörrar > Granskning av fönstrens skick
Granskning av fönstrens skick
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Innan tätningsarbetena inleds ska fönstrens och dörrarnas skick granskas. Vid stora objekt lönar det sig att anlita en sakkunnig specialiserad på reparation och tätning av fönster för att utföra en k...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Reparationsprojekt > Fönsterreparationer > Tätningsanvisning för fönster och dörrar > Granskning av fönstrens skick
Fördelning av ansvar
Innehållssidå | Publicerad: 16-11-2016

Ett reparationsprojekt som genomförs av ett bostadsaktiebolag har flera parter beroende på reparationsprojektets storlek. Förutom invånarna, aktieägarna bostadsaktiebolagets styrelse och disponenten ...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Reparationsprojekt > Beredning av projekt > Fördelning av ansvar
Inglasning av balkonger
Innehållssidå | Publicerad: 16-11-2016

Inglasning av gamla balkonger har blivit vanligare sedan slutet av 1980-talet. Man har velat skydda balkongerna mot väder och vind och förbättra balkongernas användbarhet så att de motsvarar balkonge...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Reparationsprojekt > Fasader och balkonger > Inglasning av balkonger
Inspektion och underhåll av dräneringsdiken
Innehållssidå | Publicerad: 16-11-2016

Syftet med dräneringssystemet är att hålla underlaget och byggnadens grundkonstruktioner torra samt förhindra att vatten och fukt skadar konstruktionerna. Dräneringsdikenas funktion bör kontrolleras...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Reparationsprojekt > Fasader och balkonger > Dräneringsdiken och socklar > Inspektion och underhåll av dräneringsdiken
Grupprenovering
Innehållssidå | Publicerad: 16-11-2016

Utgångspunkten för ett grupprenoveringsprojekt är att producera ett förmånligare, riskfriare och högklassigare reparationsprojekt för bostadsaktiebolaget än om bostadsaktiebolaget ensamt skulle genom...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Reparationsprojekt > Beredning av projekt > Grupprenovering
Kvalitetsmätare
Innehållssidå | Publicerad: 16-11-2016

Inom serviceaffärsverksamhet stöter man ofta på en situation där tjänsteleverantörens och beställarens uppfattning om tjänsternas kvalitet inte stämmer överens. Ofta beror detta på att beställaren in...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Planmässig fastighetshantering > Disponentverksamhet och underhåll > Kvalitetsmätare
Monteringsanvisningar för olika tätningar
Innehållssidå | Publicerad: 16-11-2016

Montering av ihålig tätning genom att limma tätningen på falsen med silikon 1. Säkerställ att du har tillgång till nödvändig utrustning: tillräcklig mängd tätning, sax, ät...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Reparationsprojekt > Reparation av fönster > Tätningsanvisning för fönster och dörrar > Monteringsanvisningar för olika tätningar
Monteringsanvisningar för olika tätningar
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Montering av ihålig tätning genom att limma tätningen på falsen med silikon 1. Säkerställ att du har tillgång till nödvändig utrustning: tillräcklig mängd tätning, sax, ät...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Reparationsprojekt > Fönsterreparationer > Tätningsanvisning för fönster och dörrar > Monteringsanvisningar för olika tätningar
Mätning av tätningens tjocklek och val av tätning
Innehållssidå | Publicerad: 16-11-2016

Mätning av tätningens tjocklek När skicket har kontrollerats ska tjockleken på de tätningar som ska användas i fönstren utredas. Det är viktigt att den tätning som används har rätt tjocklek, så ...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Reparationsprojekt > Reparation av fönster > Tätningsanvisning för fönster och dörrar > Mätning av tätningens tjocklek och val av tätning
Mätning av tätningens tjocklek och val av tätning
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Mätning av tätningens tjocklek När skicket har kontrollerats ska tjockleken på de tätningar som ska användas i fönstren utredas. Det är viktigt att den tätning som används har rätt tjocklek, så ...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Reparationsprojekt > Fönsterreparationer > Tätningsanvisning för fönster och dörrar > Mätning av tätningens tjocklek och val av tätning
Dräneringsdiken och socklar
Innehållssidå | Publicerad: 16-11-2016

Dräneringsdiket har till uppgift att begränsa grundvattennivån och förhindra fuktproblem i konstruktionerna orsakade av grundvatten. Förutom dräneringsröret och -brunnen inkluderar konstruktionen en ...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Reparationsprojekt > Fasader och balkonger > Dräneringsdiken och socklar
Reparationsplan
Innehållssidå | Publicerad: 16-11-2016

Bostadsaktiebolagets styrelse har en lagstadgad skyldighet att upprätta en långsiktig reparationsplan för bostadsaktiebolaget. Enligt lagen om bostadsaktiebolag ska bostadsbolaget vid den ordinarie b...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Planmässig fastighetshantering > Verktyg för fastighetshantering > Reparationsplan
Reparationsprojekt
Innehållssidå | Publicerad: 16-11-2016

© Pentti Hokkanen Fastighetsunderhåll och -service som utförs regelbundet och i rätt tid förlänger byggnadsdelarnas användningstid och minskar reparationsbehovet. Varje byggnad kräve...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Reparationsprojekt
Beredning av projekt
Innehållssidå | Publicerad: 16-11-2016

Ett reparationsprojekt är ett projektarbete med ett tydligt mål samt en tydlig tidtabell och budget. För att målen ska uppnås är det viktigt att de som deltar i projektet har tydligt definierade uppg...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Reparationsprojekt > Beredning av projekt
Styrelsens uppdrag
Innehållssidå | Publicerad: 16-11-2016

Ett bostadsaktiebolag ska enligt lagen om bostadsaktiebolag alltid ha en styrelse som sköter förvaltningen av bolaget och fastighetshanteringen. Styrelsen svarar för att tillsynen över bolagets bokfö...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Planmässig fastighetshantering > Beslutsfattandet > Styrelsens uppdrag
Valet av disponent
Innehållssidå | Publicerad: 16-11-2016

Att utse en disponent är en av de viktigaste uppgifterna för bostadsaktiebolagets styrelse. Ett misslyckat val lamslår bolagets verksamhet och byte av en disponent som visat sig vara dålig stjäl tid ...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Planmässig fastighetshantering > Disponentverksamhet och underhåll > Valet av disponent
Tätningsanvisning för fönster och dörrar
Innehållssidå | Publicerad: 16-11-2016

Varför är det viktigt att ett fönster är tätt? Syftet med tätning är att eliminera luftläckage via fönstret eller dörren samt förhindra att vatten kommer in i fönsterkonstruktionerna utifrån. Lu...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Reparationsprojekt > Reparation av fönster > Tätningsanvisning för fönster och dörrar
Tätningsanvisning för fönster och dörrar
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Varför är det viktigt att ett fönster är tätt? Syftet med tätning är att eliminera luftläckage via fönstret eller dörren samt förhindra att vatten kommer in i fönsterkonstruktionerna utifrån. Lu...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Reparationsprojekt > Fönsterreparationer > Tätningsanvisning för fönster och dörrar
Tätningsarbetets faser
Innehållssidå | Publicerad: 16-11-2016

När en tillräcklig mängd tätningar av rätt tjocklek har införskaffats, kan det egentliga tätningsarbetet inledas.    Tätningsarbetet kan utföras i alla väderförhållanden, m...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Reparationsprojekt > Reparation av fönster > Tätningsanvisning för fönster och dörrar > Tätningsarbetets faser

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
5
6
7
8
9